Hur upplever du tryggheten i Höganäs?

Just detta vill polisen veta i sin årliga trygghetsundersökning. Är du en av de slumpvis utvalda människorna som får hem undersökningen hoppas vi att du tar dig tid att svara.

Varför är det viktigt att du svarar?

Undersökningen är en chans för dig att påverka polisens arbete just där du bor. Polisen kommer att ha resultatet från undersökningen med sig vid planeringen av framtida arbete för att förebygga brott och skapa trygghet i Höganäs kommun.

Det är 82 800 personer i polisregion Syd som får möjligheta tt delta i undersökningen och som får ett brev från polisen. Om du är en av dem och ännu inte svarat på trygghetsundersökningen hoppas vi att du gör det nu, du är en representant för Höganäs kommun.

Vad får jag tycka till om i undersökningen?

För att polis och kommunen ska få bättre kunskap om vad du tycker ställs frågor både om din boendemiljö och polisens lokala verksamhet.

Hur svarar jag?

Du kan välja mellan att svara på pappersenkäten eller digitalt. Digitalt går det att svara på fem olika språk. Undersökningen skickas ut den 14 augusti och avslutas efter cirka två månader. Resultatet presenteras senare under hösten.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: