Dags för inkomstkontroll av barn- och skolbarnomsorgsavgift 2021

Utbildningsnämnden har beslutat att varje år genomföra en kontroll av inlämnad inkomstuppgift avseende barn- och skolbarnomsorgsavgifter.

Inkomstkontroll kan medföra en extra faktura om du uppgett en lägre inkomst än den deklarerade, och återbetalning om du uppgett en högre inkomst än den deklarerade.

Inkomstkontrollen är en jämförelse mellan den inkomstuppgift som du lämnat till Höganäs kommun gentemot Skatteverkets uppgift om deklarerad inkomst för år 2021 (kommunen får uppgifterna från Skatteverket först två år efter inlämnad deklaration).

Vid kontrollen för 2021 framkom en skillnad mellan din betalda avgift och den faktiska avgiften, faktura på mellanskillnad bifogas.

För dig som betalat för lite

Om du har autogiro kommer pengarna dras från kontot som vanligt på fakturans förfallodag. Har du inte autogiro ber vi dig betala bifogad faktura manuellt. Förfallodatum för fakturan är den 31 oktober 2023.

Förlängd betalningstid

Om du behöver förlängd betalningstid på ytterligare 30 dagar anmäler du detta via e-tjänsten ”Förlängd betalningstid för inkomstkontroll av förskole- och skolbarnsomsorgsavgift” på kommunens hemsida. Anmälan ska lämnas in innan förfallodatum löper ut.

Avbetalningsplan (dela upp inbetalning)

Om du har frågor gällande betalning eller behöver upprätta en avbetalningsplan, kan du från och med den 13 november kontakta Svea Inkasso AB.

Svea Inkasso: 08-51 49 31 80, angelica.jonsson@sveaekonomi.se

Bestrida fakturan

Om du vill bestrida din faktura gör du detta skriftligen. Därefter gör vi en utredning och skickar hem svar till dig. I ditt bestridande talar du om att

  • du bestrider fakturan
  • vill få den omräknad
  • motivera varför efterdebiteringen inte stämmer

Skicka brevet till:

Höganäs kommun, utbildningsförvaltningen, inkomstkontroll, 263 82 Höganäs.

För dig som betalat för mycket

För dig som har fått en kreditfaktura, kommer pengarna att betalas ut till kontot den 31 oktober 2023. Höganäs kommun använder sig av Swedbank, om de saknar dina kontouppgifter betalas pengarna ut via en avi.

Förändrade inkomstuppgifter

Vi ber dig vänligen uppdatera dina inkomstuppgifter så fort det sker någon förändring. Detta kan du göra via e-tjänsten Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem – Ansökan, platserbjudande och inkomstuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på kommunens hemsida.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vänligen kontakta oss antingen:

  • Via email: kommunen@hoganas.se
  • Via telefon: Höganäs Servicecenter 042-33 71 00
  • Svea Inkasso: 08-51 49 31 80, angelica.jonsson@sveaekonomi.se

För mer information se under inkomstkontroll på www.hoganas.se/avgifterochregler.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: