Geoteknisk undersökning vid Kvickbadet

Under tisdagen 10 oktober genomförs en geoteknisk undersökning av botten vid Kvickbadet. Undersökningen görs i linje med platsen som en ny badbrygga planeras att anläggas.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra Kvickbadet i Höganäs, kommunens citybeach, som är en populär och välbesökt badplats i vår badkommun. För att fler ska kunna bada samtidigt utan trängsel planerar stadsmiljöavdelningen att anlägga en ny badbrygga cirka 200 meter söder om småbåtshamnen i Höganäs.

Varför gör vi en geoteknisk undersökning?

När bryggan ska anläggas är planen att pålar ska slås från en arbetsplattform och/eller från fordon som kan köra på botten. För att säkerställa att vi kan slå ner pålar på den tänka platsen gör vi en geoteknisk undersökning. Det innebär att vi undersöker botten med hjälp av en borrigg i samma linje som bryggan ska stå.

Planen är att bryggan ska bli drygt 200 meter lång och cirka 3 meter bred. Höjden på bryggans golv blir ungefär 2,4 meter över normalvatten och överkanten på räcken når cirka en meter högre. På mitten och längst ut byggs soldäck och trappor ner till vattnet. Vattendjupet är ungefär 0,6 meter vid mitten och ungefär 1,8 meter längst ut.

Du kan ta del av mer information om planen för den nya badbryggan här: Ny badbrygga vid Kvickbadet

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: