Försvarsmakten övar i kommunen 19-22 oktober 2023

Från torsdag 19 oktober till söndag 22 oktober kommer Försvarsmakten att öva på olika platser på Kullahalvön. Även Höganäs kommun och Höganäs AB kommer att öva tillsammans med Försvarsmakten för att utveckla myndighetssamverkan inom totalförsvaret.

Övningen innebär ett par saker som kan vara bra att känna till:

  • Militära förband och fordon kommer att synas och förflytta sig i och runtom Höganäs kommuns geografiska område.
  • Området som är mest berört av övningen är industrihamnen i Höganäs.
  • Skottlossning med lös ammunition kan komma att ske under denna tidsperiod (19-22 oktober), även inom bebyggt område.
  • Övningen kommer att ske dag som natt och belysningen i industrihamnen kommer att vara tänd nattetid under övningsperioden.
  • Vi räknar inte med några begränsningar i framkomlighet och Kullaleden (invallningen) mellan Strandbaden och Höganäs hamn är öppen som vanligt, precis som alla bilvägar. Du kommer även att kunna åka till och från NSR:s återvinningsstation på Tjörröd.
  • Visa hänsyn och ha förståelse för militära fordon och personal som övar eller rör sig i området.
  • Det är viktigt att vara källkritisk så upplys gärna din omgivning om att det är en planerad övning som pågår.
  • Frågor om övningen besvaras av Försvarsmaktens personal på plats.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: