Samråd detaljplan för gamla Biblioteket i Jonstorp

En detaljplan för gamla biblioteket i Jonstorp är framtagen och nu går vi in i samråd som pågår fram till 10 december. Det innebär att du som invånare har rätt att lämna in synpunkter kring förslaget och har möjlighet att påverka utvecklingen av detaljplanen.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan ska ge en samlad bild av hur marken inom ett område ska förändras eller bevaras. Oftast gör man detaljplaner för tätbebyggda områden. Detaljplanerna används som underlag när kommunen prövar ansökningar om bygglov.

Detaljplanen för gamla biblioteket i Jonstorps syfte är möjliggöra bostäder och service/centrumverksamhet samt att skydda den nuvarande bygganden inom fastigheten som tidigare varit ett bibliotek.

Var kan jag se förslaget?

Du kan se förslaget på detaljplanen på vår hemsida under hela samrådet. Samrådet börjar den 20 november och pågår pågår fram till 10 december 2023.

Här hittar du: Granskningsförslaget

Det kommer även finnas möjlighet att se förslaget och prata med medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen på plats i Jonstorp under ett samrådsmöte. Samrådsmötet äger rum i Jonstorpsskolans matsal den 29 november mellan klockan 17:30 - 19:00. Du är välkommen att komma dit och prata med oss, ställa frågor eller bara se förslaget.

Var lämnar jag in mina synpunkter?

Den som vill lämna synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen under samrådstiden till Höganäs kommun, Planavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se

Vid lämnande av synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2022/1310.

Synpunkterna lämnas in senast den 10 december.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: