Kommunfullmäktige sammanträdde på skottdagen

Torsdag 29 februari, skottdagen, sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige. Här kan du se mötet i efterhand!

På kommunfullmäktiges dagordning fanns ett antal interpellationer, motioner och beslutsärenden.

Ladda hem de kompletta möteshandlingarna , 20.4 MB. om du vill läsa mer om ärendena som tas upp.

Här kan du se sändningen i efterhand:

Nästa kommunfullmäktigemöte är torsdag 21 mars 2024.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: