Gör en insats för barn och unga som behöver stöd

På uppdrag av regeringen genomför Socialstyrelsen en nationell kampanj – Gör en insats. Höganäs kommun deltar i kampanjen med syftet att öka kunskapen och få fler personer som vill bli till exempel familjehem. Det finns många olika sätt att engagera sig för ett barn som behöver stöd.

Det finns barn och unga som inte kan bo hemma eller behöver stöd. De är i behov av en vuxen utöver sina föräldrar – någon som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. I ett hem där de kan få trygghet, omsorg och kärlek.

I Höganäs kommun är vi i behov av fler engagerade vuxna som vill öppna sitt hem och dela med sig av sin tid. För att det ska bli bästa möjliga matchningen mellan barnet eller ungdomen och familjehemmet behöver Familjehemsvården i Höganäs alltid fler vuxna som kan hjälpa till att stötta ett barn eller en ungdom under en kortare eller längre tid. Du kan göra skillnad för dessa barn och deras familjer och få mångdubbelt tillbaka.

Som familjehem får du förutsättningar att kunna utföra uppdraget genom bland annat handledning och utbildningar, som till exempel grundutbildningen ”Ett hem att växa i”.

Läs mer:

mininsats.se (Socialstyrelsen) kan du läsa mer om vad de olika uppdragen innebär och ta del av andras berättelser.

Läs mer på vår hemsida (Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson – Höganäs kommun (hoganas.se) Vid frågor är du välkommen att kontakta Familjehemsteamet på telefon 042-33 71 00.

Intresseanmälan för att bli familjehem

För att anmäla ditt intresse och bli familjehem, använd vår e-tjänst, Intresseanmälan för dig som vill bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson - Höganäs kommun (hoganas.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: