Höganäs kommun säljer verksamhetsmark på Tjörröd

Kommunen säljer mark söder om Måarpsvägen på ett område som vi kallar Tjörröd 2. Det är ett nyplanlagtområde vars detaljplan möjliggör verksamhet på marken. Förra veckan sålde vi den fjärde av totalt nio tomter.

Varför verksamhetsmark?

Det finns en brist på verksamhetsmark i Höganäs och vi ser ett behov av mer mark till denna nytta. Därför har vi gjort en detaljplan som gått igenom hela planprocessen och är beslutad. Nu säljer vi marken till verksamheter som växer och behöver nya ytor eller vill flytta till Höganäs.

Anledningen till att det är viktigt att uppfylla behovet av verksamhetsmark är dels för att öppna möjligheten för de företag som finns i Höganäs och som vill bli större eller växer och behöver nya lokaler att stanna kvar och locka nya verksamheter till kommunen. Det finns en stor nytta i att behålla företag och hjälpa de att växa i kommunen och att nya verksamheter vill flytta hit. Det innebär bland annat att de kan anställa mer personal och på så sätt skapas det fler arbetstillfällen i kommunen.

- Vi vill öppna möjligheter till de som vill etablera sig i kommunen. Det är alltid kul med variation och olika typer av verksamhet i en kommun, säger Bashir Chikho exploateringsingenjör.

Fyra tomter sålda

För att möjliggöra verksamhetsmarken har vi byggt gator och dragit vatten till tomterna på marken. Det kommer totalt bli nio stycken tomter av olika storlekar som varierar från 2000 kvadratmeter till 13.000 kvadermeter.

Hittills har kommunens sålt fyra stycken tomter. Verksamheterna som köpt delar av marken är Bralokaler, Bikeproduction, Christer Bengtsson och Storköksservice och det kommer byggas allt från industrihallar till servicelokaler.

Kommunen har tidigare arrenderat ut marken till lantbrukare fram till det nu blev dags att bygga på området. Det beslutades att det skulle bli verksamhetsmark på Tjörröd 2 2015.

- Vi har en lång lista på intressenter som vi har samlat under flera år, det gäller både verksamheter som redan finns i kommunen och andra som vill flytta sina verksamheter hit, säger Bashir Chikho exploateringsingenjör.

Alla verksamheter som var intresserade av att köpa en tomt fick möjligheten att lämna in en skarp intresseanmälan. Cirka 20 stycken verksamheter skickade in en skarp intresseanmälan för tomter på marken. Utifrån behovet från verksamheten och den begränsade ytan och tomter i varierande storlekar har vi sedan gjort ett urval av vilka som erbjuds köpa delar av marken.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: