Ny parkeringsyta och bussdepå på Tornlyckan

På Litteraturvägen kommer det iordningställas en ny parkeringsyta för personbilar och en ny bussdepå för kollektivtrafik-bussar. Under vecka 20 påbörjas arbetet som kommer pågå fram till Hösten 2024.

Framkomlighet

Litteraturvägen kommer vara öppen under hela arbetets gång. Det innebär att gångtrafikanter, cyklister, bilar och lastbilar kommer kunna passera hela arbetsområdet.

Byggtrafik kommer befinna sig på platsen men det kommer hela tiden finnas skyltar som tydligt visar hur just du tar dig fram på bästa sätt.

Håll dig uppdaterad och följ arbetet på vår hemsida: Pågående arbete

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: