Vi öppnar eget korttidsboende för unga

Höganäs kommun kommer att öppna ett eget korttidsboende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Renoveringen av fastigheten, som tidigare varit Väsby förskola, påbörjas inom kort men boendet öppnar redan nu i tillfälliga lokaler.

Fram till nu har Höganäs kommun köpt platser på korttidsboende externt där de flesta av de berörda barnen och ungdomarna haft sin vistelse på Holmsgården i Klippan. I början av året meddelade Holmsgården att de skulle lägga ner sin verksamhet i april i år.

För att barnen, ungdomarna och deras anhöriga ska kunna få det stöd de har rätt till, utan uppehåll, så öppnar nu socialförvaltningen ett eget korttidsboende i tillfälliga lokaler i en villa i centrala Höganäs. Där erbjuds insatsen till dess att renoveringen av fastigheten i Väsby är klar nästa år. Korttidsboendet kommer att ta emot upp till fyra personer åt gången och drivs av Höganäs Omsorg på uppdrag av socialnämnden.

Planerat för trygg övergång

Under våren har socialförvaltningen och Höganäs Omsorg haft ett tätt samarbete för att få till en så bra uppstart av det nya korttidsboendet som möjligt.

- För oss har det varit viktigt att hitta en lösning snabbt för ungdomarna. Jag har tillsammans med stödpedagoger och LSS-handläggare träffat alla föräldrar och ungdomar för att göra övergången så smidig som möjligt. Vi har även haft ett utbyte med Holmsgården och några av medarbetarna därifrån kommer arbeta som timanställda hos oss framöver. Samarbetet är avgörande för att säkerställa en trygg övergång för ungdomarna, säger Jörgen Karlsson, enhetschef inom funktionsstöd.

Under maj har medarbetare som kommer att arbeta på korttidsboendet haft introduktionsdagar för att förbereda sig inför starten.

- Korttidsboendet tar emot de första ungdomarna i mitten av maj och vi ser fram emot att kunna erbjuda en trygg och stimulerande miljö för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vår nya verksamhet kommer inte bara att fokusera på att tillgodose deras behov, utan också att främja deras självständighet och välbefinnande genom sociala aktiviteter och utflykter, fortsätter Jörgen Karlsson.

Det här är korttidsboende

Korttidsboende ges till personer med funktionsnedsättning som blivit beviljade korttidsvistelse enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med insatsen kan vara miljöombyte, rekreation och möjlighet till utveckling, men även avlastning för anhöriga. Insatsen planeras utifrån varje persons behov och innebär oftast vistelse med övernattning över flera dygn. Till att börja med kommer vi att erbjuda vistelse under helger men framöver kommer det även bli aktuellt med vardagar.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: