Höganäs i riksdagsseminarium om bostäder för äldre

Den 15 maj deltar Camilla Lindgren från Höganäs Omsorg, i ett riksdagsseminarium. Det handlar om ”Den nya generationens bostäder för äldre”.

Temat för seminariet är bostäder och livskvalitet för äldre. I panelen deltar bostadsutvecklingsbolag, forskare, Byggföretagen och boendesakkunniga från SPF Seniorerna. Camilla Lindgren, som är affärsområdeschef för äldreomsorgen i Höganäs, medverkar utifrån det kommunala perspektivet och hur Höganäs kommun planerar för att kunna ge en äldreomsorg med bra kvalitet till låga kostnader. Något som bidrog till utmärkelsen Årets kvalitetskommun 2023.

Satsning på trygghetsboenden

Höganäs kommun har idag inga väntetider till en plats på äldreboende. Den som bedöms behöva en plats kan få det. En bidragande orsak till det är satsningen på trygghetsboenden för äldre.

- Vi tror på att människor både vill och mår bäst om de kan påverka sina livsval och kan flytta när de själv vill och kan, det vill säga innan de måste flytta till ett särskilt boende för äldre. Man vill kunna välja var man vill bo, säger Camilla Lindgren.

Höganäs kommun har valt att satsa på trygghetsboenden genom att uppmuntra bostadsbolagen att bygga sådana. De finns både i privat regi och hos kommunala bostadsbolaget Höganäshem, och som hyresrätt eller kooperativ hyresrätt. Trygghetsboenden byggs även i kringliggande orter. Du som är invånare sätter själv upp dig in och det behövs inget beslut från kommunen för att få en trygghetslägenhet.

- Kommunen betalar 50 procent av lönen för en trygghetsvärdinna om det finns en gemensamhetslokal där de även tar emot gäster utifrån. Väldigt få, eller inga, flyttar från våra trygghetsboenden till särskilt boende. Vi ser att den sociala tryggheten är stor och att man tar hand om varandra. Det är också bra för hemtjänsten att ha omsorgstagarna samlade och det är en trygghet för de som bor där att hemtjänsten rör sig mycket i huset, säger Camilla Lindgren.

Skapa rätt förväntningar

Hon nämner även två andra viktiga saker som påverkar äldres möjlighet att bo kvar hemma och leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är ”Trygg hemma”, ett hemtagningsteam med medarbetare från hemtjänsten som gör det tryggt att komma direkt hem till bostaden efter en vistelse på lasarett.

Kommunen arbetar också mycket aktivt med stöd till anhöriga. Framför allt till de som bor tillsammans med en person med kognitiv sjukdom, genom tidiga insatser, öppen verksamhet och ett flexibelt anhörigstöd.

- I framtiden kommer vi att behöva planera för vår ålderdom på ett annat sätt. Det behövs mer information till våra invånare om vad man kan förvänta sig från samhället för att kunna bibehålla den välfärd som vi har byggt upp under flera generationer, säger Camilla Lindgren.

Riksdagsseminariet ”Den nya generationen bostäder för äldre”

Seminariet hålls på förmiddagen den 15 maj i Stockholm. De som har bjudit in till seminariet är Ulrika Heindorff (M), riksdagsledamot bosatt i Viken, tillsammans med Malin Höglund (M) och Larry Söder (KD).

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: