Metod ska tas fram för att färre överskuldsatta ska ta sina liv

Det finns en risk att den som har stora skulder försöker ta sitt liv. Nu har budget- och skuldrådgivningen i Höganäs sökt och fått medel från Region Skåne till projektet ”Samverkan för att förebygga att överskuldsatta tar sitt liv”.

Bodil Nordin som är budget- och skuldrådgivare i Höganäs kommun kommer att vara projektledare och projektet ska pågå under perioden april till november 2024.

Bakgrunden är följande: Var femte person med stora skulder har försökt ta sitt liv en eller flera gånger. Det visar en forskningsstudie från Lunds universitet. Samtidigt rapporterar både Kronofogden och inkassobranschen att fler hushåll har fått ekonomiska bekymmer och att svenskarnas samlade skuldsumma hos Kronofogden nu är rekordhög.

- Med fler personer som faller djupare ner i svår skuldsättning ökar risken för fler självmord. Detta vill vi motverka, säger Bodil Nordin.

Projektets mål är att:

  • Utveckla en metod för att rutinmässigt ställa frågor om suicidtankar vid budget- och skuldrådgivningen i Höganäs
  • Utveckla ett stöd för hur budget- och skuldrådgivare kan hantera och agera när någon ger uttryck för suicidtankar
  • Stärka samverkan med regionen och de lokala vårdcentralerna så att skuldsatta med suicidtankar kan få professionellt stöd utan dröjsmål – både från vården och från budget- och skuldrådgivningen
  • Ta fram en riktlinje för suicidpreventivt arbete vid budget- och skuldrådgivningen i Höganäs
  • Sprida projektets resultat, metoder och riktlinjer till landets övriga kommuner via Konsumentverket och Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare.

Det är även klart att Bodil, tillsammans med Henrik Levinsson från Lunds universitet, ska föreläsa om suicidrisk vid överskuldsättning på Konsumentverkets webbinarium den 9 oktober. Seminariet brukar locka minst 500 deltagare från olika organisationer och myndigheter i hela landet som är berörda av överskuldsättningsproblematiken.

Hos Lunds Universitet kan du läsa mer om forskningsstudien. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Höganäs tvåa i Skåne i suicidpreventivt arbete

Det suicidpreventiva arbetet är viktigt och i Höganäs kommun arbetar vi med förebyggande insatser. I Suicide Zeros kommunbarometer gick Höganäs kommun från 8 poäng 2023 till 25 poäng 2024 och bedöms ha goda insatser inom området suicid. Därmed rankas Höganäs som tvåa i Skåne och ligger på plats 16 nationellt, där de kommuner som ligger bäst till får 29 poäng.

Läs mer i nyheten på hoganas.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: