Samråd för detaljplan Röret Östra

Detaljplanen för Röret Östra är nu ute på samråd. Det innebär att du som medborgare kan lämna in dina synpunkter om förslaget. Samrådet pågår fram till den 26 juni 2024.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan ska ge en samlad bild av hur marken inom ett område ska förändras eller bevaras. Oftast gör man detaljplaner för tätbebyggda områden. Detaljplanerna är juridiskt bindande och används som underlag när kommunen prövar ansökningar om bygglov.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och parkmark.

Har du frågor om detaljplanen? Då är du varmt välkommen på samrådsmöte den 4 juni klockan 17.00 i Stadshuset i Höganäs. Centralgatan 20 i Höganäs.

Var kan jag se förslaget?

Du kan se förslaget på vår hemsida under hela samrådet. Samrådet pågår fram till 26 juni 2024.

Här hittar du: förslag till detaljplan

Var lämnar jag in mina synpunkter?

Eventuella synpunkter ska lämnas in skriftligen under samrådet till Höganäs kommun, Planavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se.

Vid lämnade synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2023/599.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: