Historisk plats funnen på Kullahalvön

I Bräcke har Höganäs kommun hittat Bräcke Offerkälla. Det är en historisk plats som står skriven i Carl von Linnés resor genom Sverige och som varit försvunnen i kommunen i många år, fram till tisdagen 11 juni 2024.

Det var Kullabon Clas Hellstrand som kontaktade kommunen med förslaget att leta upp platsen som källan ligger på och arbetet med att hitta platsen har pågått under våren 2024.

- Jag initierade detta projekt efter att ha efterforskat uppgifter om Bräcke Offerkälla. Jag har alltid varit intresserad av hembygdshistoria och läste en bok där Bräcke Offerkälla nämndes, platsen som funnits men försvunnit, säger Clas.

Historien om källan

Clas har hittat att det står skrivit om källan under 1700-talet i den Skånska resa som Linné gjorde 1749. Historian lyder att människor färdades långa vägar vid midsommartid för att offra mynt i källan för att få god hälsa. Det skulle finnas en hälsobringande kraft i vattnet i källan och det blev efter ett tag en marknadsplats där många människor möttes.

- Det är ett viktigt historiskt fynd och starkt kopplat till Kullahalvös historia. Vi hoppas kunna återskapa Bräcke Offerkälla och göra det till ett besöksmål igen. Men först ska vi vänta in Riksantikvarieämbetet som ska undersöka platsen efter att vi gjorde fyndet, säger Pär Ragvald Stadsmiljöchef i Höganäs.

Vid utgrävningen hittades inte bara stensättningen, utan även lite vatten kvar längst ner i källan.

- I Krapperups skrifter hittade jag kartor på var Bräcke Offerkälla skulle ha legat för cirka 300 år sedan. Men hjälp av lantmätare och modern teknik lyckades vi mäta ut var den exakta platsen på 1700-tals kartan låg idag. Igår visade det sig att platsen på 1700-tals kartan är den exakta platsen som vi hittade källan på. Det var fantastiskt att se stensättningen i verkligheten, det är som en brunn som går rak ner i marken, berättar Clas.

Platsen ska undersökas vidare

Innan Höganäs kommun påbörjade utgrävningen sökte vi tillstånd för arbetet. Klartecken gavs till kommunen men om något fynd gjordes skulle arbetet avbrytas och Riksantikvarieämbetet tillkallas. Därför är arbetet för tillfället på paus för möjlighet att göra djupare undersökning.

Vi uppmanar alla att respektera att platsen ska undersökas vidare och därmed inte söka upp platsen innan detta är gjort. Kommunens förhoppning är att kunna återskapa Bräcke Offerkälla och bjuda in till platsen så småningom.

Vill du veta mer om Bräcke Offerkälla kan du läsa de artiklar som Clas Hellstrand tidigare skrivit i Möllekuriren 2019 , 1.1 MB. och Kullabygd 2020 , 4.2 MB..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: