Avsiktsförklaring öppnar för nya utbildningar i Höganäs

En avsiktsförklaring med Campus Ängelholm ökar möjligheterna att starta nya utbildningar som efterfrågas av det lokala näringslivet, på plats i Höganäs kommun.

Avsiktsförklaringen mellan Höganäs kommun och Campus Ängelholm undertecknades på tisdagen den 18 juni.

- En av våra största utmaningar framöver, både för kommunen och företagen, handlar om personalförsörjningen och att kunna matcha utbildning efter arbetsmarknadens behov. Då är samarbetet mellan kommun, företag och universitet superviktigt. Avsiktsförklaringen innebär att det nu finns bättre förutsättningar för ett sådant samarbete, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander.

Överenskommelsen innebär att Höganäs kommun tillsammans med Campus Ängelholm kommer att kartlägga behovet av kompetensförsörjning bland näringsidkare i Höganäsområdet och inom kommunens organisation. Utifrån resultatet av kartläggningen kommer Campus Ängelholm att ta fram lämpliga utbildningar.

Utbildning på hemmaplan

Målet är att starta den första utbildningen så snart som möjligt. Om huvuddelen av kursdeltagarna kommer från Höganäsområdet åtar sig Höganäs kommun att hålla med lämpliga lokaler och utrustning mot att Campus Ängelholm förlägger dessa utbildningar i kommunen.

- Att det ges möjlighet att hålla dessa utbildningar på hemmaplan i Höganäs är ett extra plus. Det skickar signaler om att Höganäs vill vara med och profilera sig som en utbildningsort, säger kommunchef Herman Crespin.

Naturligt steg

Campus Ängelholm AB är ett helägt dotterbolag till Ängelholms Akademi, ideell förening, vars syfte är att i samverkan skapa förutsättningar för att säkerställa behovet av kompetensförsörjning.

- Avsiktsförklaringen är ett sätt att växla upp och bredda vår verksamhet. Det här är ett naturligt steg utifrån det samarbete vi redan har med näringslivsavdelningarna i Höganäs, Ängelholm och Båstad kommuner. Vi ska göra allt vi kan för att säkerställa kompetensförsörjningen framöver, säger Bo-Gustaf Snygg, projektledare och styrelseordförande för Ängelholms Akademi och Campus Ängelholm.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: