Servicecenter är bäst i landet på bemötande via e-post

Höganäs kommuns servicecenter får återigen fina resultat i samtliga kategorier i SKR:s servicemätning. När det kommer till bemötande över e-post är Höganäs kommun bäst i landet.

Nyligen presenterade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) resultaten från årets servicemätning, som undersöker hur kommunens invånare upplever bemötande och enkelhet att lösa sitt ärende i kontakt med servicecenter.

Resultatet visade att Höganäs servicecenter blivit placerade som bäst i landet bland de deltagande kommunerna när det gäller tydlig kommunikation via e-post. När det gäller bemötande via telefon får servicecenter ett snittbetyg på 4,56 på en femgradig skala och på enkelhet att lösa sitt ärende 4,24.

Samverkan som framgångsfaktor

- De senaste åren har vi fokuserat på att utveckla samverkan mellan servicecenter och kommunens olika avdelningarna. Vi har haft gemensamma utbildningar och workshops med fokus på medveten kommunikation. Där vi fokuserat på kundbemötande, enkel och tydlig kommunikation, säger Helena Holm, teamchef för servicecenter.

Ett gemensamt ärendehanteringssystem har skapat en mer sammanhållen ärendehantering. Här säkerställs att information hanteras på ett säkert sätt samt att ärendet blir hanterat inom rätt tid. Genom fysiska samverkansgrupper och teamsgrupper säkerställs att servicecenter alltid har den senaste informationen inom kommunens olika verksamheter och på så sätt kan besvara många frågor vid första kontakten med kommunen.

Vi har haft gemensamma utbildningar och workshops med fokus på medveten kommunikation. Där vi fokuserat på kundbemötande, enkel och tydlig kommunikation.

Hur arbetar vi framöver?

En fin samverkan mellan servicecenter och kommunens avdelningar har tydligt bidragit till de fina resultaten i SKR:s servicemätning. Nu jobbar vi vidare för att göra det ännu enklare för våra invånare att lösa sina ärende i kontakt med servicecenter. Fokus kommer att ligga på att ytterligare förfina samverkan och informationsöverföring mellan avdelningarna, samt att ta tillvara på den feedback som vi fått från våra invånare.

Servicemätningens nyckeltal ser du via länken: Sveriges kommuner och regioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: