Avtal med Maria Skåne Nordväst förlängs inte

De senaste åren har Fyren Öppenvård och Vuxenenheten utvecklats. De har byggt upp tidiga och förebyggande insatser för ungdomar med missbruk och deras anhöriga. Därför har socialnämnden beslutat att inte förlänga avtalet med Maria Skåne Nordväst.

Maria Skåne Nordväst har sin mottagning i Helsingborg och har kunnat ta emot besök i Höganäs någon gång i månaden. När avtalet med Maria Skåne Nordväst skrevs var det för att Höganäs kommun då saknade kvalificerat stöd och hjälp till ungdomar med missbruk och deras anhöriga, framför allt när det gällde till ungdomar under 18 år. Idag är läget annorlunda och detta stöd finns numera att få hos Höganäs kommun.

Sedan 2022 har Fyren Öppenvård och Vuxenenheten arbetat aktivt för att utveckla och införa insatser på hemmaplan. Arbetet är inriktat på tidiga och förebyggande insatser och att ta fram metoder för att nå ungdomar under 18 år med missbruk och beroende. Det finns också ett antal biståndslösa insatser för både barn och vuxna. Med biståndslöst menas att du kan få råd och stöd utan att behöva registrera dig och genomföra en utredning.

Avtalet med Maria Skåne Nordväst går ut vid årsskiftet 2024/2025.

Beslutet togs av socialnämnden den 18 juni. Här kan du läsa handlingarna och få mer information. Socialnämnden – Höganäs kommun (hoganas.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: