Höganäs ska samarbeta med Familjefridscentrum

Helsingborgs stad ska inrätta ett Familjefridscentrum som kommer att samarbeta med kommuner inom Familjen Helsingborg. Även Höganäs planerar att ingå i nätverket.

Inom projekt Familjefridscentrum kommer kommunerna att samarbeta kring olika frågor. Socialnämnden i Höganäs har beslutat att teckna ett samarbetsavtal för området som gäller sammanhållen rättsprocess. Vi ser ett behov av att säkerställa att det finns en nära samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst och region för att samordna myndigheternas arbete. Detta för att undvika att den som är våldsutsatt ska behöva befinna sig i rättstvister under lång tid, och att brottsoffret erbjuds det stöd och insatser som behövs.

Beslutet, som är en viljeinriktning, togs av socialnämnden den 18 juni. Här kan du läsa handlingarna och få mer information. Socialnämnden – Höganäs kommun (hoganas.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: