Höganäs Omsorg inför digitala inköp i hemtjänsten

I höst inför Höganäs Omsorg digitala inköp i hemtjänsten. Våra omsorgstagare kommer då att få beställa mat och andra dagligvaror via internet. Hemtjänsten kan hjälpa till med beställningen och varorna levereras hem till dörren av Coop, som är den leverantör som kommunen har upphandlat.

Den nya rutinen för inköp införs successivt från 1 september och gäller de omsorgstagare som har valt Höganäs Omsorg som utförare och får hjälp med att handla. Du som berörs kommer att få mer information om hur det fungerar innan införandet.

Butiksinköp ersätts av digitala köp

Idag fungerar det så att hemtjänstpersonalen får en inköpslista, går till närmaste matbutik och handlar och tar hem matkassarna till omsorgstagaren. I stället kommer beställningen att göras digitalt. Personal och omsorgstagare gör beställningen tillsammans på en surfplatta som hemtjänsten har med sig. Varorna levereras hem till dörren och vid behov hjälper hemtjänstpersonalen till med uppackningen.

Varför ska hemtjänsten börja handla digitalt i stället för i butik?

Att gå och handla i butik tar mycket tid för hemtjänstens personal. Det är tungt att bära hem matkassar, och långa köer i butiken kan leda till stress. Att i stället handla digitalt innebär en bättre arbetsmiljö för personalen. Det blir mindre risk för arbetsskador, och mindre stress.

Vilka är fördelarna med att beställa mat digitalt?

Tryggheten ökar för både omsorgstagare och personal, i och med att inga kontanter eller kontokort behöver lämnas ut och hanteras vid inköpet.

Genom att handla på internet får du större möjlighet att vara med och påverka inköpen eftersom du själv kan se och välja hur hela sortimentet och se varor med extrapris. Socialtjänstlagen säger också att alla i möjligaste mån ska kunna leva ett självständigt liv. Det innebär att kommunen inte ska ta över uppgifter som du själv kan lösa.

Måste jag beställa mat via Coop?

Ja. Coop är den leverantör som Höganäs Omsorg har upphandlat och tecknat avtal med. Vid den offentliga upphandlingen kom det in två anbud och Coops anbud var det mest fördelaktiga.

Blir det dyrare att beställa mat digitalt?

Nej, det innebär inga extra kostnader. Du betalar endast för de varor du har beställt och din vanliga omvårdnadsavgift. Det finns inte heller någon minimisumma att handla för.

Hur vanligt är det med digitala inköp i hemtjänsten?

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en digital basnivå för socialtjänsten med en lista på digitala tjänster som verksamheterna behöver ha. Digitala inköp är en service som SKR anser är angelägen och många kommuner har infört det. Bland tjänsterna på basnivå nämns också digital tillsyn och digitala lås som vi redan har. Framöver kommer vi även att införa säkra digitala möten och läkemedelsrobot.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: