Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Skötsel och tillgänglighet

Läs mer om hur vi arbetar för att göra våra badplatserna tillgängliga och välskötta

Mellan den 15 maj och den 15 september är det badsäsong. Under denna tid får hundar inte vistas på stranden eller badplatsen. Under badsäsongen städas stranden och området från skräp och extra soptunnor sätts upp.

Utanför badsäsongen underhålls inte stränderna. Då finns inte heller några stegar och bryggor ute. Det är då tillåtet att gå med sin hund eller att rida på stranden. Det är dock inte tillåtet att rida där det finns vegetation eller i klitterna.

Det är går att låna badrullstol på Kvickbadet, på Farhultsbaden och på Grähsa brygga i Viken.

På Kvickbadet finns vagnarna förvarade i förrådet på gaveln till servicebyggnaden, nyckel kan hämtas i Kvickkiosken som har öppet mellan klockan 11-22. Det finns en handikappramp ute på badbryggan där man kan ta sig ner på lite djupare vatten. Det finns även en ramp som går ner på sandstranden och ut i vattnet. De trehjuliga vagnarna används på rampen på stranden och rullstolen på rampen.

På Farhultsbadet finns en ny tillgänglighetsanpassad toalettbyggnad. Vid handikapparkeringen finns även badvagnar som kan köras över ramperna ner i vattnet. Vagnarna är låsta och koden till låset är 421.

De trehjuliga vagnarna på Farhultsbadet och Kvick finns i modell anpassad för vuxna och barn.

På Grähsa brygga finns badrullstolen förvarad i en trälåda i anslutning till bryggan. Koden till låset är 4278.

Inom Höganäs kommun finns det 12 allmänna och kommunalt skötta badplatser.

Fem badplatser har en prioriterad skötsel och tillsyn där vi håller en högre standard än på de övriga sju badplatserna.

De prioriterade badplatserna är Vikens Havsbad, Kvickbadet, Margreteberg, Solviken i Mölle och Farhultsbaden. Här har vi en daglig tillsyn under högsäsong och fint väder, Vi håller stränderna med tillhörande områden rena från skräp, soptunnor och papperskorgar töms, bryggor och badstegar kontrolleras och eventuella fel som uppstått åtgärdas.

Övriga kommunalt skötta stränder är Svanebäck i Viken, Lerbergets camping, Fågelviken i Mölle, Tussan i Arild, Arilds kallbad samt Revet i Jonstorp.

Tång, vass och andra vattenväxter drivs med havsvattnet genom strömmar och vågrörelser och spolas upp längs stränder vid kusten. Under högsäsongen under sommaren görs återkommande tångrensningar vid de prioriterade badplatserna för att få en mer inbjudande badmiljö.

Farhultsbadet, Kvickbadet, Vikens havsbad samt Margretebergs badplats har högprioriterad skötsel på sommaren. Förutom vårstädningen så rensas tång efter behov under högsäsongen (midsommar samt åtta veckor framåt). Rensning sker enbart inom de ytor som är markerade på de informationstavlor som är utsatta vid respektive badplats.

På de övriga badplatserna med sandstrand, vilka är Svanebäcks badplats i Viken, Lerbergsvägen vid campingen och badplatsen i Strandbaden utförs som regel bara två tångrensningar under högsäsongen.

Den tång som samlas ihop körs inte bort utan läggs i högar utanför badplatsområdet.Tången är viktig för djurlivet. det är därför viktigt att lägga tillbaka den på stranden efter sommaren för att inte rubba balansen.

På Höganäs Sportcenter kan du basta efter ett gym eller simpass. Du kan också ta ett dopp i Öresund och sedan sätta dig och njuta i Kvickbadhuset i Höganäs. Bastun är tillgänglig för allmänheten, ett besök kostar 50 kronor. Öppettiderna hittar du här.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: