Tångrensning

Tång, vass och andra vattenväxter drivs med havsvattnet genom strömmar och vågrörelser och spolas upp längs stränder vid kusten. Under högsäsongen under sommaren görs återkommande tångrensningar vid de prioriterade badplatserna för att få en mer inbjudande badmiljö.

Farhultsbadet, Kvickbadet, Vikens havsbad samt Margretebergs badplats har högprioriterad skötsel på sommaren. Förutom vårstädningen så rensas tång efter behov under högsäsongen (midsommar samt åtta veckor framåt). Rensning sker enbart inom de ytor som är markerade på de informationstavlor som är utsatta vid respektive badplats.

På de övriga badplatserna med sandstrand, vilka är Svanebäcks badplats i Viken, Lerbergsvägen vid campingen och badplatsen i Strandbaden utförs som regel bara två tångrensningar under högsäsongen.

Den tång som samlas ihop körs inte bort utan läggs i högar utanför badplatsområdet. Tången är viktig för djurlivet. det är därför viktigt att lägga tillbaka den på stranden efter sommaren för att inte rubba balansen.

Vanliga frågor och svar om tångrensning

Under sommaren, när det är badväder rensar vi bort tång som ligger på stranden. Vattennivån kan variera och vi kan inte ta bort tång som ligger ute i vattnet. Ibland är det pålandsvind eller strömmar och då kan det flyta iland ny tång redan på förmiddagen efter morgonens städning. Den tar vi i så fall bort nästa gång vi rensar tång.

Farhultsbadet, Kvickbadet, Vikens havsbad samt Margretebergs badplats har högprioriterad skötsel på sommaren. Här görs förutom vårstädningen också tångrensning efter behov under högsäsongen (midsommar samt åtta veckor framåt). Rensning sker enbart inom de ytor som är markerade på de informationstavlor som är utsatta vid respektive badplats.

Under högsäsong, från midsommar och åtta veckor framåt. Vid de prioriterade badplatserna görs tångrensning regelbundet vid badväder. På de övriga badplatserna med sandstrand, vilka är Svanebäcks badplats i Viken, Lerbergsvägen vid campingen och badplatsen i Strandbaden, utförs som regel bara två tångrensningar under högsäsongen.

Hur ofta och var det tångrensas innebär alltid en avvägning mellan miljöhänsyn, budget och väderlek.

Det kan till exempel bero på strandskydd, reservatföreskrifter, fridlysta växter, eller på att vi inte har fått tillstånd att bygga toalettbyggnader eller parkeringsplatser i området. Det kan även bero på att förutsättningarna på platsen gör den olämplig för tångrensning.

I naturreservat är det länsstyrelsen som ger tillstånd för tångrensning. På övriga platser är det kommunens strandskyddsgrupp som ger tillstånd. Varje år har stadsmiljöavdelningen samråd med strandskyddsgruppen om hur dessa sträckor ska rensas. Vilka stränder som anses som allmänna badplatser är reglerat i kommunal författningssamling.

Den tång som samlas ihop körs inte bort utan läggs i högar utanför badplatsområdet. Tången är viktig för djurlivet. Det är därför viktigt att lägga tillbaka den på stranden efter sommaren för att inte rubba balansen.

Det finns positiva sidor med tång eftersom den också är en hemvist för ett myller av smådjur som uppskattas av födosökande fåglar. Tången hjälper även till att minska erosionen på utsatta sandstränder.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: