Digital trängselupplysning

Vi har skapat digital trängselupplysning för några av våra populära och välbesökta platser i Kullabygden. I dem kan du se hur besökstätheten och eventuell trängsel ser ut direkt i din mobil. Detta hjälper dig att följa rekommendationen om att hålla avstånd och fysisk distans.

Värdena visas i låg 0-33 %, medel 34-66 % och hög 67-100 %. Värdet i mätaren visar förhållandet till områdets kapacitet. Är besöksnivån hög rekommenderar vi dig att välja en av våra andra fantastiska platser.

Tack för att du håller avstånd, tänker på dina medmänniskor och minskar risken för smittspridning.

Digital trängselupplysning

Höganäs kommun har placerat ut mätutrustning som kan läsa av hur stor tätheten är inom ett begränsat mätområde. Mätutrustningen tittar på hur många mobiltelefoner som finns inom ett avgränsat område i förhållande till områdets kapacitet. Utifrån detta rankas besöksnivån som låg, medel eller hög.​

Med hjälp av denna information ska kommunens invånare och besökare kunna se om det är lämpligt att de beger sig till platsen eller om de istället bör välja någon av våra mindre välbesökta badplatser.

Genom att proaktivt informera om trängsel/besökstäthet vill Höganäs kommun värna om alla besökare. Med informationen kan besökare själva bedöma om man vill besöka platsen just nu eller vänta tills senare då trängseln kan vara lägre.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen