Strandbaden

Strandbaden, som ligger ett par kilometer norr om Höganäs, är en av de yngsta orterna i kommunen.

Strandbaden

År 2010 var det 100-årsjubileum för orten, som började växa fram efter att en station vid Höganäs–Mölle järnväg anlades 1910. I Strandbaden bor du med havet som granne och har dessutom nära till Höganäs och dess service.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: