Viken

Vid kusten längst till söder i Höganäs kommun hittar du pittoreska Viken. Ursprungligen var orten ett av Kullabygdens många fiskelägen. Idag har Viken utvecklats till en av de större tätorterna i kommunen.

Vikens hamn

Viken känns kanske mest igen av sina många äldre vackra hus. Gatunätet har kvar sin medeltida form och det finns många gamla korsvirkeshus bevarade från 1600 och 1700-talet. Med fiskelägets charm som grund och närheten till både Höganäs och Helsingborg har det blivit populärt att bosätta sig i här. Dessutom bor du nära till lättillgänglig service.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: