Solcellsdröm ger halverat elinköp

Allt fler svenskar väljer att skaffa solceller. Ökad miljömedvetenhet och lägre priser på solceller, i kombination med ett statligt stöd på 20 procent av installationskostnaden har gjort tekniken mer populär. Paret Olof och Jessica bor med sina två tonårsbarn i ett 60-tals hus i centrala delen av Viken. Familjen är miljömedveten och har alltid försökt att göra bra miljömässiga val. Bland annat har de senaste bilarna de ägt drivits på biogas, hybrid och el.

Olof och Jessica vid poolen

– I juni uppfylldes en gammal dröm då vi installerade 40 solcellspaneler på vårt hustak. Vi kommer att halvera våra inköp av el från 24 000 kilowatt timmar till 12 000 per år, berättar Olof.

Flera olika insatser

Familjen har bott i sitt hus i tio år och de har genomfört många energibesparande åtgärder.

– När vi flyttade in hade huset redan bergvärme. Sedan har vi bytt ut många fönster, vilket sparar in ett par tusen kilowattimmar per år. Vi har blivit allt mer medvetna om hur mycket el vi gör av med och det har blivit lite av en tävling att få ner förbrukningen ytterligare, säger Jessica.

Säljer den egna elen

Solcellspanelerna presterar som bäst under de soligaste månaderna april till september. Då skapas det dessutom mer el än vad familjen förbrukar. Den överblivna elen säljer de vidare till ett elhandelsbolag. Även om solceller har ekonomiska fördelar så var det inte den avgörande faktorn att paret valde att investera i tekniken. De vill bidra till bättre klimat.

– Det tar minst åtta år att få igeninvesteringskostnaden. Trenden med fallande elpriser gör dessutom den ekonomiska vinningen mindre. Så i det korta perspektivet handlar det inte om att få ner vår energikostnad. Vi vill bidra till ett bättre klimat och få en större frihet. Vi har pratat om att skaffa uppladdningsbara batterier som möjliggör att lagra överbliven energi. Det skulle göra oss mindre sårbara vid till exempel ett strömavbrott, säger Olof.

Satsningar som ger resultat

De konsumtionsbaserade koldioxidutsläppen är enligt Naturvårdsverket omkring 10 ton per person och år. Olof och Jessica berättar att de i och med sina satsningar på solceller och elbil har minskat sitt årliga koldioxidutsläpp med cirka 7 728 kilo.

Dieselbilens cirka 7 128 kilo koldioxidutsläpp är nu borta och istället kör de samma 3 000 mil med el som belastar klimatet med cirka 600 kilo koldioxid. Deras 40 solcellspaneler har halverat inköpt el och sänkt koldioxidutsläpp med cirka 1 200 kilo koldioxid.

Olof och Jessica Engvall minskar inte bara sin energikostnad genom solcellsinstallationen. Den bidrar också till ett bättre klimat och ger dem större frihet.

40 solcellspaneler finns numera uppe på hustaket i Viken som bland annat värmer upp vattnet i familjens pool och laddar elbilen. De 40 panelerna installerades på en dag av fem montörer.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: