Folkhälsoprogram

Folkhälsoarbetet i Höganäs bygger på att ska skapa möjligheter för människor att själva och tillsammans med andra få och bibehålla en så god hälsa som möjligt. Det övergripande målet är att verka för en bättre hälsa för alla samt att uppnå jämlikhet i hälsa mellan olika grupper i samhället

Hur arbetar vi med folkhälsan i Höganäs?

Höganäs kommuns samtliga förvaltningar och bolag arbetar gemensamt för befolkningens hälsa. Arbetet tar sin utgångspunkt i de nationellt antagna folkhälsomålen och kunskap om hälsoläget i kommunen. Kommunens folkhälsoarbete utgår från koncernövergripande prioriteringar. Breda satsningar och avgränsade mål prioriteras för bästa genomslag. Folkhälsoprogrammet för Höganäs 2024-2025 finns här. , 231.7 kB.

Vill du ha kontakt eller lämna synpunkter?

Politiskt ansvarig för området folkhälsa är kultur- och fritidsutskottet.

Ansvarig för ungas delaktighet i kommunen samt det övergripande alkohol- och drogförebyggande arbetet gällande ungdomar är kommunens ungdomssamordnare rebecka.hansen@hoganas.se.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: