Höganäs mobila naturskola

Höganäs kommun har i samarbete med Naturum Kullaberg en "mobil" naturskola och erbjuder ett flertal roliga och lärorika utbildningar, som hålls utomhus i första hand.

Kursutbudet vårterminen 2024 hittar du här , 10.9 MB.

Vad är en mobil naturskola?

Naturskolans filosofi är i korthet tron på ett arbetssätt, ”att lära in ute”. Vi vill genom Höganäs mobila naturskola möjliggöra och tillgängliggöra ett koncept för lärande och inspiration.

Vår pedagogik bygger på ett aktivt lärande. Där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig i skolan, då kunskapen förankras i verkligheten. Utomhusaktiviteter kan också svetsa samman klassen till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet.

Utomhuspedagogiken är knuten till skolans styrdokument. Genom att lära ute får eleverna en rik och inspirerande lärmiljö. Där flera elever hittar sina egna sätt att lära och nå sina kunskapsmål.

Höganäs mobila naturskola är ett samarbete mellan kommunen och Naturum Kullaberg. Naturskolan drivs i projektform och finansieras av medel från Stiftelsen Gripen och Höganäs kommuns innovationsfond.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: