Höganäs mobila naturskola

Den 2 juni inviger Höganäs kommun sin mobila naturskola och från höstterminen 2023 kommer vi erbjuda ett flertal roliga och lärorika utbildningar som hålls utomhus.

Vad är en mobil naturskola?

Naturskolans filosofi är i korthet tron på ett arbetssätt, ”att lära in ute”. Vi vill genom Höganäs mobila naturskola möjliggöra och tillgängliggöra ett koncept för lärande och inspiration.

Vår pedagogik bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig i skolan då kunskapen förankras i verkligheten. Utomhusaktiviteter kan också svetsa samman klassen till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet.

Genom utomhuspedagogiken knuten till skolans styrdokument får eleverna en rik och inspirerande lärmiljö. Där flera elever hittar sitt eget sätt att lära och nå sina kunskapsmål.

Höganäs mobila naturskola är ett samarbete mellan kommunen, naturum Kullaberg och Friluftsfrämjandet. Naturskolan driv i projetkform och finansieras av meden från Stiftelsen Gripen och Höganä kommuns innovationsfond.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen