Föreningsstöd

Följande stöd kan sökas av kultur- och fritidsförvaltningen:

  • Aktivitetsstöd för sammankomster och Lokalstöd för regelbunden förhyrning av icke-kommunala lokaler. Sista ansökan 15 februari
  • Stöd för projekt och arrangemang. Löpande ansökan, görs via e-tjänsten ansökan om föreningsstöd kultur och idrott
  • Årsbidrag till kulturföreningar. Sistan ansökan 31 oktober. Ansökan görs via e-post.
  • Integrationsstöd. Löpande ansökan, görs via e-tjänsten ansökan om föreningsstöd kultur och idrott
  • Ungdomsstöd. Löpande ansökan, görs via e-tjänsten ansökan om föreningsstöd kultur och idrott

Marknasför din förening - kontaktlista och tips , 309.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för föreningsstöd , 232.4 kB.

Reglemente för årsbidrag till kulturföreningar , 488.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du idéer på samverkan med Höganäs kommun? Läs mer här

Som förening eller företagare kan du söka EU-finansierat stöd via Leader. Leader är en metod för utveckling utifrån lokala förutsättningar genom samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor. Den har funnits inom EU i många år och grundar sig på en skriftlig strategi som tas fram inom ett område.

Ett Leaderprojekt finansieras genom medel från kommunerna som ingår i det aktuella området, svenska staten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Det är därför viktigt att du som förening för en dialog med oss på kommunen innan du ansöker om Leader-stöd.

Höganäs kommun ingår i Leaderområdet Skåne Mitt Nordväst. Läs mer om Leader och vilka möjligheter för stöd din förening har.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: