Föreningsstöd

Följande stöd kan sökas av kultur- och fritidsförvaltningen:

  • Aktivitetsstöd för sammankomster och Lokalstöd för regelbunden förhyrning av icke-kommunala lokaler. Sista ansökan 15 februari
  • Stöd för projekt och arrangemang. Löpande ansökan, görs via e-tjänsten ansökan om föreningsstöd kultur och idrott
  • Årsbidrag till kulturföreningar. Sistan ansökan 31 oktober. Ansökan görs via e-post.
  • Integrationsstöd. Löpande ansökan, görs via e-tjänsten ansökan om föreningsstöd kultur och idrott
  • Ungdomsstöd. Löpande ansökan, görs via e-tjänsten ansökan om föreningsstöd kultur och idrott
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen