Sportbanken

Genom Sportbanken kan du som vill prova på en idrott eller fritidsaktivitet kostnadsfritt låna din utrustning. Detta är ett samarbete mellan Höganäs och Båstad.

Du kan via vår e-tjänst lägga en beställning på den utrustning du behöver låna för att kanske prova en ny idrott eller fritidsaktivetet. Du kan sedan hämta ut din beställning på något av våra utlämningsställen vi erbjuder.
När lånetiden är slut lämnar du sakerna där du hämtade dem.
E-tjänsten uppdateras löpande med ny utrustning.

Hittar du inte den utrustning du behöver kan du lämna ett önskemål i E-tjänsten så återkommer vi om vi kan hjälpa dig.

Sportbanken drivs med stöd av Stiftelsen Gripen.

Vill du skänka idrottsutrustning eller material till Sportbanken så gör du det lättast genom någon av våra samarbetspartners.

NSRs återvinningscentraler
På NSRs återvinningscentraler i Höganäs och Ängelholm kan ni kostnadsfritt lämna in idrottsutrustning. Ta kontakt med personal på respektive återvinningscentral för hjälp.

Sportware
Sportware hjälper till med insamling av idrottsutrustning.
När som helst under deras öppettider kan du komma förbi och lämna prylar som du inte längre använder.
Sportware kan tacka nej om personalen bedömer att slitaget är för stort på sakerna.

Du som har lånat utrustning via Sportbanken Höganäs får även en rabatt på 15% vid uppvisandet av lånekortet som medföljer när du hämtar din beställning.

Bara ett kort per kund och tillfälle kan utnyttjas.


Vill ditt företag eller förening hjälpa Sportbanken är ni välkomna att ta kontakt med oss via sportbanken@hoganas.se.

  • Utrustningen du lånar hos oss är i första hand begagnad och har skänkts av privatpersoner, föreningar och företag.
  • Lånen genom Sportbanken är alltid kostnadsfria.
  • Låntagaren ansvarar för att utrustningen återlämnas inom överenskommen tid.
  • Låntagaren ansvarar för att utrustningen endast används på det sätt den är avsedd till.
  • Kontakta Sportbanken om utrustningen du lånat gått sönder eller försvunnit.
  • Allt användande sker på egen risk. Sportbanken ansvarar ej för eventuella personskador som uppstår vid användande av lånad utrustning.
  • Sportbankens utrustning får inte lånas ut i andra hand eller hyras ut. Missanvändning beivras.
  • Låntagaren ansvarar själv för att kontrollera utrustningen och dess inställningar, såsom exempelvis på bindningar till slalomskidor.

Sportbanken förbehåller sig rätten att neka utlån av säkerhetsskäl, eller om låntagaren bryter mot ovanstående punkter.

Kontakta oss

Vid frågår är du givetvis välkommen att kontakta oss. Detta gör du genom telefon 042-337100 eller via mail på sportbanken@hoganas.se.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen