Sportbanken

Genom Sportbanken kan du som vill prova på en idrott eller fritidsaktivitet kostnadsfritt låna din utrustning.
Sedan den 15 januari finns Smartbanken inom Sportbankens ramar, där du kan korttidslåna egenvårdsprodukter som tex en rollator, toaförhöjning eller dörrkilar. 

Du kan via vår e-tjänst lägga en beställning på den utrustning du behöver låna för att kanske prova en ny idrott eller fritidsaktivitet där du kan korttidslåna egenvårdsprodukter som tex en rollator, toaförhöjning eller dörrkilar. 

När lånetiden är slut lämnar du sakerna där du hämtade dem.
E-tjänsten uppdateras löpande med ny utrustning.

Hittar du inte den utrustning du behöver kan du lämna ett önskemål i E-tjänsten så återkommer vi om vi kan hjälpa dig.

Här hittar du information om och bokar vår utrustning.

Sportbanken finns på Smältaregatan 7c i Höganäs och har öppet varje onsdag från 14.00 till 19.00. Behöver du besöka Sportbanken utanför dessa tider så boka en tid via kommunen@hoganas.se eller på telefon 042-337100

Du kan dessutom besöka och låna hos Sportbanken och Smartbanken när föreningen Höganäs Makerspace, som finns i samma lokal har öppet.
Sportbanken har självbetjäning under dessa öppettider men om du bokar produkter från Smartbanken måste du invänta ett meddelande som bekräftar att dina saker finns att hämta.

Öppettiderna är:
Tisdag 18.30-20.30 Makerspace
Onsdag 14.00-19.00 Sport- och Smartbanken bemannad
Torsdag 18.30-20.30 Makerspace
Söndag 10.00-12.00 Makerspace

Välkommen!

  • Utrustningen du lånar hos oss är i första hand begagnad och har skänkts av privatpersoner, föreningar och företag.
  • Lånen genom Sportbanken och Smartbanken är alltid kostnadsfria.
  • Låntagaren ansvarar för att utrustningen återlämnas inom överenskommen tid.
  • Låntagaren ansvarar för att utrustningen endast används på det sätt den är avsedd till.
  • Kontakta Sportbanken/Smartbanken om utrustningen du lånat gått sönder eller försvunnit.
  • Allt användande sker på egen risk. Sportbanken/Smartbanken ansvarar ej för eventuella personskador som uppstår vid användande av lånad utrustning.
  • Sportbankens/Smartbankens utrustning får inte lånas ut i andra hand eller hyras ut. Missanvändning beivras.
  • Låntagaren ansvarar själv för att kontrollera utrustningen och dess inställningar, såsom exempelvis på bindningar till slalomskidor eller inställningar på rollator

Sportbanken/Smartbanken förbehåller sig rätten att neka utlån av säkerhetsskäl, eller om låntagaren bryter mot ovanstående punkter.

Kontakta oss

Vid frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss. Detta gör du genom telefon 042-33 71 00 eller via mail på kommunen@hoganas.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: