Starta förening

En förening är en sammanslutning av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål. De vanligast förekommande typerna av föreningar är de ideella och ekonomiska föreningarna.

Information om vilka regler som gäller för föreningar, hittar du på Skatteverkets webbplats.

Allt du behöver veta om en ideell förening kan du läsa på www.forening.se eller på svenskidrott.se.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till kultur- och fritidsförvaltningen i Höganäs.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: