Ängar

Höganäs är med och räddar världen genom att bjuda in bin, humlor och fjärilar till kommunen.

Man räknar med att insekternas pollinering ligger bakom var tredje tugga vi äter. De pollinerande insekterna har därför stor betydelse för vår matproduktion. Våra pollinerande insekter har utsatts för stark press i takt med att mängden blommor i landskapet minskat under de senaste 100 åren.

För att hjälpa pollinerarna och oss själva behöver vi därför återskapa blomrika miljöer med en stor variation. Särskilt i stadsmiljöer. Anledningen till att de ska vara så blandade blommor som möjligt är för att pollinerarna är ganska kräsna de vill ha sina egna favoritblommor.

Länsstyrelsen i Skåne beslutade att skynda på och hjälpa kommunerna med bidrag för anlägga flera ängar. Höganäs kommun Stadsmiljöavdelningen ansökte om bidrag. Läs mer om bidraget här. , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Under 2020–2021 anlades det ängar vid Långarödsvägen öster om Kullagymnasiet, vid Sporthallsvägens östra sida och i Östra Lerberget på ytor norr och söder om Lerbergsskolan.

Under 2022 fortsatte vi projektet och det anlades ängar på Humlegatan, Tånggatan, Lilla Nygatan, i Nyhamnsläge, på Sportängen och i Vikenparken.

Här planterar vi en flerårig stiftsblandning, "Olssons Pasteller". Några blommor som ingår i blandningen är Rosenskära och Kulturmalva. Ängsfröblandningen är för torr och kalkfattig jord och består av 11% blommor och 89 % gräsfrö.

Längs med östra sidan av väg 111 planterar vi "Olssons Soluppgång". Några blommor som ingår i blandningen är Sömntuta, Gulmåra, Tigeröga och Blomsterlin. Ängsfröblandningen är för torr och kalkfattig jord och består av 11% blommor och 89 % gräsfrö.

På Sportängen söder om det nya bostadsområdet, Tornlyckan planderar vi blomsterfröblandningen "Jordvall". Några blommor som ingår i blandningen är Rödklint, Gulmåra, Johannesört och Mörkt kungsljus. Ängsfröblandningen är för torr och kalkfattig jord och består av 11% blommor och 89 % gräsfrö.

I Vikenparken planterar vi "Olssons Pasteller". Några blommor som ingår i blandningen är Rosenskära och Kulturmalva samt Blåklint, Sommarslöja, Slöjlilja och Sommarmalva. Ängsfröblandningen är för torr och kalkfattig jord och består av 11% blommor och 89 % gräsfrö.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: