Motionsslingor

På Kullahalvön finns det flera promenad- och motionsslingor för dig som vill jogga, motionera eller bara ta en promenad i fina omgivningar.

Upplev Höganäs under en innehållsrik vandring i trädens tecken. Rekommendationen är att ta det i egen takt och njuta av stadens grnska.

Parkslingan är ungefär 5,5 kliometer lång. Den är framtagen så att alla ska kunna ta sig runt.

Trädslingan börjar vid Höganäs stadshus och är ungefär 7 kilometer lång.

Hälsans stig är 7 km lång varav det finns två alternativa vägar på vardera 4 och 5 km. Stigen går genom en omväxlande miljö genom flera av stadens parker och längs stranden.

Stigen går från småbåtshamnen i Höganäs och går längs kustlinjen ner till Lerbergets camping, vidare under väg 111, och norrut via sporthallen, utegymmet och aktivitetsstråket. Efter det passerar stigen Nymbergs park och Tivoliparken för att sedan gå österut till Prins Carlsgatan och sedan på GC-vägen (gamla banvallen) bort till Sundstorget.

Kartor finns att hämta i småbåtshamnen, på sim- och sporthallen och på servececenter i stadshuset.

Vikenrundan är en promenadslinga på 6 km, där du upplever både hav, natur och passerar både genom gamla och nya Viken. Rundan är markerad med röda ledmarkeringar, och informationstavla finns i Vikenparken sam i hamnen.

Vikens parkslinga är en kortare motionsslinga i Vikenparken. Slingan är på 1,5 km och har blå ledmarkeringar.

Slingan är på 4,6 km, och består av delvis av lite svårare partier. När du går på Mölleslingan kan du uppleva både skog, hav och kulturhistoriska miljöer. I anslutning till slingan vid gamla stationshuset i Mölle finns det också ett nytt utegym.

Nu är vi klara med vårt projekt med att sätta upp insektshotell i Höganäs. Detta gör vi för att främja den biologiska mångfalden i Höganäs och inspirera våra medborgare och besökare.

Vi har samlat alla hotell i en digital karta så att du antingen kan ta dig runt ute och titta på alla hotell i utemiljön eller så kan du ta en digital promenad från soffan. Du väljer själv vad du känner att du vill, vågar och kan

I Lerbergsskogen finns det en belyst motionsslinga på 1250 meter som är öppen hela året. I anslutning till motionsslingan finns ett av kommunens utegym. Motionsslingan är prioriterad för joggare och därför är det förbjudet att vistas med cykel och/eller hund på motionsslingan i Lerbergsskogen. Under vinterhalvåret kan framkomligheten vara begränsad eftersom den inte skottas eller halkbekämpas. Belysningen är tänd från solnedgången till klockan 23.00 på kvällen samt från klockan 06.00 på morgonen till soluppgången.

QR-koder på vandringsleder

Lär dig med om naturen, allemansrätten och Kullahalvön genom att skanna diamanterna.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: