Ängen i Lerberget

Här finns sandlåda, bakbord, lekhus, pendelgungor, gungställning. multipondo, klätterrutsch, snurrkopp, balanslek och volträcke. Delar av lekplatsen är tillgänglighetsanpassad.

Du tar dig hit med buss 220 och 221, hållplats, Lerberget

Rotgränd i Östra Lerberget

Här finns sandlåda, pendelgunga, fjädergunga, gungställning, gungbräda och klätterrutsch.

Plantgränd i Östra Lerberget

Här finns sandlåda, lekhus, pendelgunga, fjädergunga, gungställning, gungbräda och klätterrutsch.

Strågränd i Östra Lerberget

Här finns sandlåda, fjädergungor, gungställning och klätterrutsch.

Axgränd i Östra Lerberget

Här finns sandlåda, fjädergungor, gungställning och klätterrutsch.

Kärngränd i Östra Lerberget

Här finns sandlåda, bakbord och gungställning.

Lerbergets camping i Lerberget

Här finns en kompisgunga och fjädergunga.

Svarta lekan i Östra Lerberget

Stort klätternät.

Du tar dig hit med buss 220 och 221, hållplats, Lerberget

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: