Skötsel, regler och policy

 

Skötsel

På alla lekplatser har vi en tillsyn minst 1 gång i vecka. Då kontrolleras att lekutrustningen är hel och rena, att det inte finns skräp, glas, ogräs eller andra föremål på marken och sanden jämnas till. Akuta skador och fel åtgärdas direkt.

Fyra gånger om året görs en funktionskontroll då görs det underhåll på lekplatsen med smörjning, justering, åtdragning av skruvar med mera.

En gång om året görs en större besiktning i enlighet med Boverkets föreskrifter SS-EN 1176-1 till 1176-11 (2018) samt 1177 (2018). Denna besiktning görs av en certifierad besiktningsman.

Regler på lekplatsen

I kommunens lokala ordningsföreskrifter finns regler som gäller på alla lekplatser. Dessa är bland annat att hundar måste hållas kopplade inom lekplatsområdet. Rökning är förbjuden på alla lekplatser enligt lagen SFS 2018:2088. Ordningsföreskrifterna hittar du här. , 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Lekplatspolicy

Kommunen följer Boverkets rekommendationer om utformning av lekplatser. Lekplatserna ska vara utformade och placerade så att
de är tillgängliga för alla. De ska vara tilltalande, uppmuntrande och trygga. Läs vår lekplatspolicy här. , 128.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: