Höganäs Museum - KKAM

Stiftelsen Höganäs Museum har som ändamål att främja kultur- och naturminnesvård på Kullahalvön.

Stiftelsen skall fullfölja sitt ändamål genom att samla, bevara och förevisa föremål som i ett historiskt perspektiv belyser industriell verksamhet, folkliv, hantverk samt konstnärlig och annan kulturell verksamhet på Kullahalvön.

Klättervägg och lekplats vid Kvickbadet
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: