Keramik

Kullahalvön är känd för sin keramiktradition och än idag finns ett trettiotal keramikverkstäder att besöka.

Klättervägg och lekplats vid Kvickbadet

Besök gärna Keramiskt center, Höganäs Museum eller någon av alla keramikverkstäderna. Eller varför inte prova på att dreja själv?

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: