Kulturnatten

Kulturnatten är ett årligt återkommande evenemang som inkluderar kulturarbetare, kultur-och föreningsliv, kulturinstitutioner, företag och andra eldsjälar. Kultur-och fritidsförvaltningen ansvarar för samordningen.
Kulturnatten sker alltid den tredje lördagen i september. Under våren kommer vi börja planera Kulturnattens program. Vill du medverka kontakta kommunen senast den 15 juni då vi har deadline för programmet. Årets Kulturnatt infaller den 21 september.Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: