Kulturnatten

Kulturnatten gick av stapeln den 17 september 2022.

Kulturnatten är ett årligt återkommande evenemang som inkluderar kulturarbetare, kultur-och föreningsliv, kulturinstitutioner, företag och andra eldsjälar. Kultur-och fritidsförvaltningen ansvarar för samordningen.

Kulturnatten sker alltid den tredje lördagen i september och 2023 infaller Kulturnatten den 16 september.
Deadline för att medverka är den 15 juni.


Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen