Lekplatser

Höganäs kommun har 55 lekplatser ute i våra parker, grönområden och på stränderna.

Kommunen följer Europanormen, SSEN 1176 1-7 och 1177. Detta innebär bland annat att vi genomför en årlig säkerhetsbesiktning av utbildad besiktningsman samt har tillsyn varje vecka. Dessutom innebär det att vi har en skötselplan för planerat underhåll. Vi försöker bygga om och förnya 1-2 lekplatser varje år.

Lekplats
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen