Avfall och återvinning

I Höganäs kommun är det Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) som ansvarar för avfallshämtningen.

För frågor kring din sophantering kontakta NSR på 042 - 400 13 40 eller på kundservice@nsr.se

Frågor om undantag i avfallshämtningen besvaras av miljöavdelningen.

Besök följande länkar för mer information

Information om undantag i avfallshämtningen

Miljöavdelningen tar ut en timbaserad avgift för handläggningen av din ansökan. Handläggningen brukar ta en timme om ansökan är korrekt ifylld. Timtaxan är fastställd av kommunfullmäktige. Om din ansökan beviljas kommer du även fortsättningsvis att debiteras en årlig grundavgift av NSR.

Kontakta NSR om du har frågor om grundavgiften eller andra delar av avfallstaxan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver göra en ansökan om undantag i avfallshämtningen i vår e-tjänst när du vill:

  • Skaffa en gemensam behållare för bostäder som ligger nära varandra.
  • Ha uppehåll i avfallshämtningen, till exempel om du inte kommer befinna dig i bostaden under en period.
  • Förlänga ditt hämtningsintervall, till exempel om du själv vill kompostera matavfall. Förlängt tömningsintervall kan även beviljas för slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank.
  • Ta hand om hushållsavfall, material från fosforfälla, slam eller toalettavfall på egen hand. Befrielse från hämtning beviljas bara om du kan ta hand om avfallet på ett sätt som inte orsakar någon olägenhet.
  • Ställa in hämtning av allt avfall, till exempel om fastigheten inte är beboelig.

Avgift för ansökan

Miljöavdelningen tar ut en timbaserad avgift för handläggningen av din ansökan. Handläggningen brukar ta en timme om ansökan är korrekt ifylld. Timtaxan är fastställd av kommunfullmäktige. Om din ansökan beviljas kommer du även fortsättningsvis att debiteras en årlig grundavgift av NSR.

Kontakta NSR om du har frågor om grundavgiften eller andra delar av avfallstaxan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: