Kompostering eller eldning av trädgårdsavfall

Om du vill kompostera matavfall eller latrin från en torrtoalett måste du anmäla det till miljöavdelningen. För kompostering av trädgårdsavfall krävs ingen anmälan.

Elda trädgårdsavfall

  • Eldning av trädgårdsavfall är förbjudet inom detaljplanerat område under tiden 1 april–30 september och 1 november-31 mars.
  • Det är alltså endast tillåtet att elda inom detta område under mars och oktober månad.
  • Om det är riktigt torrt i skog och mark utfärdar räddningschefen generellt eldningsförbud. Då är det inte tillåtet att elda överhuvudtaget.
  • Endast torrt trädgårdsavfall får eldas, så som grenar, kvistar och ris. Förbudet gäller inte traditionella bål som till exempel valborgsmässobål som arrangeras för allmänheten.
  • Räddningstjänsten ska höras innan sådana bål anordnas.
  • Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.

Kompostera trädgårdsavfall

Om du vill kompostera trädgårdsavfall behöver du inte anmäla detta. Trädgårdsavfall går utmärkt att kompostera i den egna trädgården.

Trädgårdskomposten

Gräsklipp, löv, barr, blast och liknande går bra att lägga i trädgårdskomposten. Om du finfördelar materialet innan så bryts det ner snabbare. Tänk på att placera komposten på ett bra ställe så att du inte stör dina grannar.

Avgift för anmälan om kompostering

Oftast tas ingen avgift alls vid anmälan om kompostering av matavfall. Vid anmälan av kompostering av latrin tas alltid en avgift som motsvarar minst en timmes handläggning. Om handläggningen av en anmälan tar onormalt lång tid på grund av att anmälan är ofullständig eller felaktig kan granskningen ta längre tid och avgiften bli högre. Anmälan görs till miljöavdelningen.

Eventuella avgifter tas ut med stöd av kommunens taxa för handläggning enligt miljöbalken. Timtaxan fastställs av kommunfullmäktige.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: