Hantering av döda djur och sälar

Det är normalt att sälar dör och flyter iland på stränderna. I de flesta fall låter vi naturen ha sin gång. Sälen får då ligga kvar för att bli mat åt sjöfåglar och andra djur.

Rapportera din observation direkt till Naturhistoriska Riksmuseet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Din rapport bidrar till Naturhistoriska Riksmuseets statistik över funna döda marina däggdjur i Sverige. Om sälen är intressant för obduktion och analys kan den komma att samlas in av Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Om du hittar en död säl, död tumlare eller annat dött större djur som ligger olämpligt kan du felanmäla via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också kontakta Höganäs servicecenter. Vi kan även svara på frågor och ta emot synpunkter kring kommunens hantering av döda sälar, döda tumlare eller andra döda större djur. I vår e-tjänst kan du även felanmäla övriga döda djur i kommunen.

Om du hittar självdöda djur i naturen bör du alltid undvika direktkontakt med djuret av hygieniska skäl och för att minska risken för överföring av smittämnen. Detsamma gäller för dina sällskapsdjur.

Undvik att störa ensamma knubbsälskutar längs stränderna runt syd- och västkusten – honan finns ofta i närheten. Däremot kan gråsälskutar ibland behöva flyttas om de befinner sig långt upp på land. På våren överger gråsälshonorna sina kutar. Kutarna ska då försöka klara sig på egen hand. De kan dyka upp på lite oväntade platser, ibland till och med långt upp på land. Det är tillåtet att efter tillstånd från jakträttshavaren flytta dessa till närmaste kuststräcka och släppa dem där. Men om kuten är nära stranden ska du låta den vara där den är. Om kuten är uppenbart sjuk – kontakta polis eller jakträttshavare.

Registrera död säl eller andra döda djur

Gör anmälan via e-tjänsten här

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: