Hantering av döda djur, sälar och "övergiven" sälkut (sälunge)

Det är normalt att sälar dör och flyter iland på stränderna. I de flesta fall låter vi naturen ha sin gång. Sälen får då ligga kvar för att bli mat åt sjöfåglar och andra djur.

Rapportera din observation direkt till Naturhistoriska Riksmuseet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Din rapport bidrar till Naturhistoriska Riksmuseets statistik över funna döda marina däggdjur i Sverige. Om sälen är intressant för obduktion och analys kan den komma att samlas in av Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Om du hittar en död säl, död tumlare eller annat dött större djur som ligger olämpligt kan du felanmäla via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också kontakta Höganäs servicecenter. Vi kan även svara på frågor och ta emot synpunkter kring kommunens hantering av döda sälar, döda tumlare eller andra döda större djur. I vår e-tjänst kan du även felanmäla övriga döda djur i kommunen.

Naturhistoriska riksmuseet är intresserade av fynd av döda sälar eftersom hälsoundersökning på funna döda sälar ingår i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram. Undersökningen är en del av underlaget för uppföljning av miljömålen Hav i balans och Giftfri miljö.. Du anmäler via Naturhistoriska riksmuseets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA är en myndighet som arbetar för att hålla Sveriges djur friska och för att övervaka vilka sjukdomar som finns i landet.

De djur du rapporterar hjälper dem med just den övervakningen. SVA kan till exempel se om många djur har dött på samma ställe, eller om flera djur av samma sort hittats döda över hela landet. Vissa djur som rapporteras döda kan SVA försöka samla in för att undersöka, antingen genom obduktion eller provtagning. Anmäl döda djur via SVA's hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du hittar självdöda djur i naturen bör du alltid undvika direktkontakt med djuret av hygieniska skäl och för att minska risken för överföring av smittämnen. Detsamma gäller för dina sällskapsdjur.

Undvik alltid att störa ensamma knubbsälskutar längs stränderna runt syd- och västkusten – honan finns ofta i närheten. Däremot kan gråsälskutar ibland behöva flyttas om de befinner sig långt upp på land.
På våren överger gråsälshonorna sina kutar. Kutarna ska då försöka klara sig på egen hand. De kan dyka upp på lite oväntade platser, ibland till och med långt upp på land. Det är tillåtet att efter tillstånd från jakträttshavaren flytta dessa till närmaste kuststräcka och släppa dem där. Men om kuten är nära stranden ska du låta den vara där den är. Om kuten är uppenbart sjuk – kontakta polis eller jakträttshavare.

På sommaren är det inte ovanligt att se knubbsälskutar längs stränderna från Kalmar län runt hela syd- och västkusten. Honan kommer dit och ger di ibland, men efter hand överger hon kuten, som då ska klara sig själv. Undvik att störa kuten.

Om du hittar en död säl bör du rapportera det till Naturhistoriska riksmuseet, 08-519 551 44.

Registrera död säl eller andra döda djur

Gör anmälan via e-tjänsten här

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: