Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Hantering av döda sälar

Det är normalt att sälar dör och flyter iland på stränderna. I de flesta fall låter vi naturen ha sin gång. Sälen får då ligga kvar för att bli mat åt sjöfåglar och andra djur.

Men ibland ligger sälen olämpligt som till exempel nära en badplats. Då kan den behöva tas bort. Ibland vill Naturhistoriska Riksmuseetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att en säl skickas in för obduktion inom ramen för något forskningsprojekt.

Om du hittar en död säl

Om du hittar en död säl som ligger olämpligt kan du felanmäla via vår e-tjänst. Du kan också kontakta Höganäs servicecenter. Vi kan även svara på frågor och ta emot synpunkter kring kommunens hantering av döda sälar.

Undvik direktkontakt

Om du hittar självdöda djur i naturen bör du alltid undvika direktkontakt med djuret av hygieniska skäl och för att minska risken för överföring av smittämnen. Detsamma gäller för dina sällskapsdjur.

Registrera död säl

Gör anmälan via e-tjänsten här

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: