Hundar - vilka regler gäller i kommunen?

Det är viktigt att du respekterar de regler som gäller för hundar och hundägare, till exempel när och var din hund ska vara kopplad.

Det är också viktigt att du plockar upp efter din hund.
Det är inte tillåtet att ta med hunden till en allmän badplats , 3.3 MB, öppnas i nytt fönster. sommartid eller till kommunens motionsslinga i Lerbergsskogen.

Regler för hundar

Hundavföring

Du måste alltid plocka upp efter din hund när du rastar den på offentlig plats. Släng hundbajspåsen i de särskilda papperskorgar som finns för detta eller ta med och kasta den hemma. Tänk på att hundar inte får bajsa på gångbana eller markerat övergångsställe.

Du får inte ta med hund eller häst till en allmän badplats , 3.3 MB, öppnas i nytt fönster. sommartid (15 maj - 15 september). Men om du lägger dig utanför badplatsområdet får hunden vara med. Och om hunden hålls kopplad får du och hunden passera över mark som ingår i badplatsområdet, men självklart måste du visa hänsyn till badgästerna.

De exakta gränserna för badplatserna anges i de lokala ordningsföreskrifterna.

Sommartid frågar många var kommunens hundbad finns och var hästar får bada. Svaret är att hundar och hästar får bada vid alla stränder där det inte är uttryckligen förbjudet, det vill säga allmänna badplatser , 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.. Det finns inga särskilda ”hundbad” eller "hästbad" i kommunen.

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i "Lagen om tillsyn över hundar och katter" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Ta gärna med dig hunden i naturen. Men för att skydda vilda däggdjur och fåglar är kraven på hundägarna stora.

Läs gärna mer om hundar i naturen på Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I "lagen om tillsyn över hundar och katter" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. står det bland annat:

  • Under tiden den 1 mars - 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn, att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.
  • Under den övriga tiden av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Det innebär att din hund alltid måste hålla sig inom någon meter från dig för att du kan antas ha tillräcklig kontroll över den. I praktiken innebär det att hunden bör vara kopplad.

Om du misstänker brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter ska du vända dig till Länsstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågående djurplågeri anmäls till Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., telefon 112.

I Höganäs kommun finns i dagsläget fyra olika inhägnade rastgårdar för hundar. Öppnas i nytt fönster. Här kan du rasta din hund utan koppel. I anslutning till dem finns belysning, papperskorg och bänkbord.

  • Centralt placerad hundrastgård i Höganäs ligger vid Viaduktsgatan.
  • Två hundrastgårdar i Höganäs finns vid Gärdesgatan, mitt emot Lager 157
  • Hundrastgården i Viken hittar du öster om Hyllebärsvägen i Vikenparkens norra del.

  • Friluftsområden
  • Idrottsplatser
  • Lekplatser

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer. Tikar ska hållas kopplade inom hela kommunen under löptid, detta gäller inte inom inhägnade områden.

Gränserna för kommunens badplatser är markerade i bilagorna till de lokala ordningsföreskrifterna. Om hunden hålls kopplad, får den passera över mark som ingår i badplatsområdet respektive motionsslingan.

I naturreservat med känsligt djurliv, med betande boskap eller många besökare kan det vara så att din hund måste vara kopplad, oavsett hur bra lydnad du har på din hund. Läs informationsskylten vid entrén till naturreservatet.

Det är inte tillåtet att ta med hunden till en allmän badplats , 3.3 MB, öppnas i nytt fönster. sommartid eller till kommunens motionsslinga i Lerbergsskogen.
Bestämmelserna om hundar kan du läsa om i kommunens lokala ordningsföreskrifter §16-18 samt bilagor. Om du upptäcker att bestämmelserna inte följs ska du ringa till polisen.

Lokala föreskrifterna kan du ta del av här , 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Bestämmelserna i ordningsföreskrifterna övervakas av Polisen och det är till Polisen du ska vända dig vid överträdelser, som om någon till exempel har med sig en hund till en allmän badplats , 3.3 MB, öppnas i nytt fönster..

Om du upplever att du blivit utsatt för ett brott där ett djur är inblandat ska du anmäla detta till Polisen. Det kan till exempel gälla om du har blivit skadad av en hund eller om någon använt sin hund som ett vapen. Du kan göra en anmälan till Polisen genom besök på en polisstation eller via telefon 114 14. Vid akuta fall ring 112.

Djurrelaterade brott (djurplågeri) anmäls till Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: