Råttor i stadsmiljön – och hur du kan göra för att slippa dem

Råttproblemen i städerna ökar och det beror till största delen på oss människor. Men det finns även en hel del som du själv kan göra för att slippa att få in råttor i din bostad eller i närheten av den.

Råttproblemen i de större städerna ökar och det beror till största delen på oss människor. Vårt moderna samhälle är helt enkelt byggt för att råttor ska trivas och hitta föda i avloppssystem, parker, soptippar, källsorteringar och komposter. Och där råttorna trivs förökar de sig.

Utomhus
Råttor är skygga, smarta och misstänksamma vanedjur som gärna följer samma stråk, till exempel utmed husväggar, under buskar och i högt gräs. Genom att försämra deras förutsättningar att röra sig skyddat, minskar risken för att de ska ta sig fram till huset.

 • Undvik hög växtlighet nära och intill fasaden. Råttor är duktiga klättrare.
 • Mata helst inte fåglar och plocka upp eventuell fallfrukt.
 • Placera komposten en ordentlig bit från huset och släng aldrig matavfall i en öppen kompost.
 • Täta hål och möjliga gångar.

  Är du osäker på om det är en råtta? Kolla spåren genom att strö ut mjöl tunt på till exempel ett kartongflak från öl eller läsk. Ställ det där du tror att råttan går. Råttan har fyra tår fram och fem betydligt större på baktassarna. Märken från svansen brukar också synas.

Inomhus

 • Håll rent och lämna inget ätbart framme.
 • Mat och fett i avloppet lockar till sig råttor. Torka istället av stekpannor och dylikt med hushållspapper innan du diskar.
 • Ha ordentliga galler på golvbrunnar.
 • Täta hål och möjliga gångar.

Om du upptäcker att du har råttor i din bostad eller verksamhetslokal är det viktigt att starta skadedjursbekämpning så snabbt som möjligt. Ta i första hand kontakt med din fastighetsägare eller hyresvärd för att få råd om hur bekämpningen ska göras.

Du kan också kontakta ditt försäkringsbolag för se om det redan finns ett avtal med ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning, som du kan vända dig till. Mekanisk bekämpning är att föredra eftersom gift kan orsaka stora problem med svår stank om råttan dör inne i väggar och under golv.

Om du tror att råttorna finns i ditt avlopp, ska du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag och i andra hand kontakta VA-avdelningen.

 • Om du bor i eget hus
  Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och/eller ett företag som jobbar med skadedjursbekämpning.
 • Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt
  Ta kontakt med din hyresvärd eller bostadsrättsförening, som kan hjälpa dig att kontakta ett företag som erbjuder skadedjursbekämpning. Om problemen med råttor fortsätter och du efter tre veckor upplever att du inte får någon hjälp från din hyresvärd eller bostadsrättsförening, kan du kontakta miljöavdelningen.
 • Om du bor nära en park eller ett grönområde
  Råttor är inte direkt farliga, men många upplever dem som obehagliga särskilt om de är många till antalet. Kontakta kommunen om du upptäcker många råttor i parker eller grönområden.
 • Råttor i avloppet
  Höganäs kommuns VA-avdelning är huvudman för det allmänna ledningsnätet. Om du misstänker att du har fått in råttor i din fastighet via den kommunala avloppsledningen ska du säkra upp din fastighet och kontakta ditt försäkringsbolag för skadedjursbekämpning. Om du fortfarande har problem kan du kontakta VA-avdelningen via servicecenter för eventuell utredning av avloppsledningen. Om problem kvarstår efter egna åtgärder och kontakt med VA-avdelningen kan du framföra klagomål till miljöavdelningen.

En råtta kan:

 • ta sig igenom ett 20 millimeter litet hål, mindre än en enkrona.
  En mus klarar sig igenom sex millimeter.
 • klättra flera våningar på insidan av ett lodrätt avloppsrör.
 • ge upphov till hundratals nya individer på ett år.
 • bli upp till tre år gammal.
 • hoppa en meter utan ansats.
 • bli 25 centimeter lång – utan svans
 • vara under vatten i fem minuter.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: