Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Sällskapsdjur, vilda djur och skadedjur som stör

Djur som ofta upplevs som störande kan vara hundar, katter, kråkfåglar, duvor och måsar, insekter, kaniner samt råttor och möss.

 • Störande sällskapsdjur, exempelvis skällande hund. Kontakta djurägaren i första hand. Om problemet kvarstår ta kontakt med miljöavdelningen.
 • Tamdjur som far illa, exempelvis katt, hund, häst, kor m.m. kontakta Djurskyddsenheten Länsstyrelsen Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Borttappat/bortsprunget djur, exempelvis katt eller hund. Kontakta Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, telefon 11414.
 • Lösspringande hundar. Kontakta Polisen, telefon 11414.
 • Lösspringande katter. Kontakta kattägaren som får se till att hålla katten borta.
 • Pågående djurplågeri anmäls till Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, telefon 112.

 • Ibland kommer vilda djur som in trädgården eller i bostaden, exempelvisvis rådjur, kaniner, räv, mård, fåglar, m.m. Fastighetsägaren har jakträtten på den mark som hör till fastigheten. Fastighetsägaren kan själv kontakta Jägareförbundet Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vilda djur som orsakar avsevärd skada eller om de kan antas vara farliga för människors säkerhet. Kontakta Polisen, telefon 11414.
 • Om du hittar ett skadat eller sjukt vilt djur/fågel kontaktar du Länsstyrelsen Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster De vet vem i länet som har tillstånd att ta hand om skadade eller sjuka vilda djur eller fåglar. Du kan även kontakta Riksorganisationen Katastrofhjälp – Fåglar och Viltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Vilda djur som anträffas döda, tillfaller jakträttsinnehavare (markägaren eller arrendator) eller i vissa fall staten.
 • Påträffas vilda djur på kommunal mark, exempelvis park, strand, lekplats, kontaktar du kommunens Servicecenter.
 • Påträffas vilda djur på statlig väg, utanför Höganäs tätort, kontaktar du Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Påträffas vissa arter av vilt tillfaller dessa staten istället för jakträttshavaren. Ta kontakt med Polisen, telefon 11414.
 • Flera döda eller sjuka vilda ska rapporteras in det till viltsjukdomsövervakningen på Staten Veterinärmedicinska Anstaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Länsstyrelsen Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Utöver statens vilt kan även flera arter av fåglar och däggdjur vara intressanta för Naturhistoriska Riksmuseetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och för forskningen.

Kemisk bekämpning mot skadedjur och insekter

Information om kemisk bekämpning mot skadedjur och insekter se Kemikalieinspektionen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skadedjur

Skadedjur i bostad du hyr

Om du bor i hyreshus eller bostadsrätt och har problem med skadedjur ska du i första hand kontakta din hyresvärd, fastighetsägare eller styrelse. Det är fastighetsägaren som har skyldighet att se till så att bostaden inte har skadedjur.
Om miljöavdelningen får återkommande klagomål på fastighetsägaren kan vi göra ett tillsynsärende. Om bedömningen blir att det föreligger risk för människors hälsa, kan bygg- och miljönämnden förelägga fastighetsägaren att vidta åtgärder enligt Miljöbalken.

Skadedjur i egen fastighet

Om det är din fastighet ska du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag för att komma i kontakt med en skadedjursbekämpningsfirma när det gäller de vanligaste arterna av skadedjur, som till exempel insekter, råttor eller möss (oftast ingår detta i hemförsäkringen).
Egen fastighet -> eget ansvar -> eget försäkringsbolag.

Skadedjur i lokaler för allmänna ändamål

Till lokaler för allmänna ändamål räknas:

 • Lokaler för hygienisk behandling
 • Hotell, pensionat eller likande lokaler
 • Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar och liknande
 • Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande

Kontakta fastighetsägaren som har skyldighet att se till så att fastigheten inte har skadedjur. Om miljöavdelningen får återkommande klagomål på fastighetsägaren så kan vi göra ett tillsynsärende. Om bedömningen blir att det föreligger risk för människors hälsa, så kan bygg- och miljönämnden förelägga fastighetsägaren att vidta åtgärder enligt Miljöbalken

Skadedjur på kommunal mark, exempelvis park, strand, lekplats

Kontakta kommunens servicecenteröppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: