Köldmedia i bostäder

Växthusgaser är alla gaser som bidrar till växthuseffekten. De fluorerade växthusgaserna (F-gaser) är en grupp bland växthusgaserna. De härstammar enbart från mänsklig verksamhet och har inga naturliga utsläppskällor. Köldmedium används i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditionering.

Som privatperson får du inte installera en värmepump själv. Det måste göras av någon som är certifierad, oavsett köldmängd. När du anlitar någon för att installera exempelvis en värmepump, ska du därför kontrollera att de har giltiga certifikat.

Om din värmepump eller annan utrustning innehåller vissa köldmedier som är särskilt farliga eller omoderna måste du låta kontrollera anläggningen regelbundet, oftast en gång om året.
En sådan läckagekontroll ska göras av en expert. Det brukar mest gälla större eller äldre anläggningar. Kontrollera hur gammal din anläggning är och hur mycket köldmedia i kg som finns i den. Att inte kontrollera läckage av köldmedia eller bryta mot andra regler kring detta kan resultera sanktionsavgift, som är en slags böter.

Har du frågor berörande köldmedia i bostäder kontakta miljöavdelningen

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: