Eldning

När du eldar med ved måste du tänka på att eldningen inte får skapa problem för dem som bor i närheten. Innan du installerar en eldstad eller rökkanal måste du anmäla detta till bygglovsavdelningen Öppnas i nytt fönster., Höganäs kommun.

När du eldar är du skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Om du bor i tätort bör du endast använda din braskamin till trivseleldning. Om eldningen besvärar dem som bor i närheten kan bygg- och miljönämnden besluta om restriktioner. I vissa fall kan du till och med bli förbjuden att elda.

Anmäl eldstaden

Innan du installerar en eldstad måste du lämna en bygganmälan till kommunens bygglovsavdelning. Du måste dessutom få eldstaden besiktigad av sotaren. Läs mer här Öppnas i nytt fönster..

Ved och pellets är förnybara energislag, som är miljövänliga om de används på rätt sätt men som även kan innebära problem.
Många installerar en braskamin för att spara pengar och tror att det går bra att elda varje kväll. Men i tätorterna bör du endast använda kaminen till trivseleldning. Om eldningen besvärar dem som bor i närheten kan bygg- och miljönämnden i värsta fall förbjuda dig att elda.

Du bör bara trivselelda i en braskamin.

Detta innebär att du:

 • eldar högst två gånger per vecka
 • eldar högst fyra timmar per gång
 • inte eldar alls under sommaren (1 maj - 30 september)

Detta gäller även för kakelugn, med den skillnaden att kakelugnen får brinna åtta timmar de dygn då den eldas. De här begränsningarna har prövats i miljödomstol flera gånger, bland annat i ett ärende med en fastighet från Höganäs.

Pelletskaminer har bättre förbränning än braskaminer och kan därför oftast användas varje dag i de flesta tätorter. Det kan dock vara olämpligt att elda dagligen i en pelletskamin om du bor i ett i område där husen ligger mycket tätt eller nära skolor och sjukhem.

 • Elda bara med torr ved eller pellets. Aldrig med sopor, spånskivor, impregnerat eller målat virke.
 • Om du eldar med pellets får du bara göra det i en brännare eller kamin som är avsedd för pelletseldning.
 • Om röken är gul eller svart är förbränningen dålig. Då ska du öka lufttillförseln. Om röken är nästan osynlig vid varmt väder eller vitaktig vid kallt väder eldar du på rätt sätt.
 • Kontrollera hur vinden blåser innan du tänder. Elda inte när det blåser direkt mot dina grannar. Var uppmärksam på hur och var luftintagen till omkringliggande bostäder sitter. Var speciellt uppmärksam på om någon fastighet har mekanisk till- eller frånluft. Vintertid kan det uppstå väderförhållanden som gör att röken inte stiger utan hålls kvar i marknivå. Då bör du låta bli att elda.
 • Sota regelbundet. Hur ofta det behövs beror på hur mycket du använder din kamin. Fråga din skorstensfejarmästare.
 • Med små förändringar kan utsläpp från en kamin, spis eller ugn minska med 50%. Lär dig mer i informationsfilmerna "Elda smart i vedpanna" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och "Elda rätt och bidra till en bättre miljö" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från Naturvårdsverket

När elpriserna skenar märker vi ett ökat intresse för att använda kaminer, öppna spisar och andra lokaleldstäder som inte använts på länge. Klokt, och fullt förståeligt.

Om du är en av dem som planerar att elda mer än vanligt, snälla elda förståndigt!

En lokal eldstad är bara anpassad att värma det rum den finns i - under en begränsad tid. Överanvändning kan bli livsfarligt!

Våra råd är:

 • Elda max 2,5 kg ved per timme. Lägg in ett nytt vedträ när det tidigare inlägget brunnit ner till en glödbädd, det är både mer effektivt för värmen och mer skonsamt för anläggningen.
 • Låt eldstaden vila mellan eldningarna. Eldar du 4 timmar, låt den vila 4 timmar. Kontinuerlig värme kan ackumuleras i till exempel bjälklag och därmed starta en brand.
 • Använd bara torr ved, och helst bara björk. Överblivet virke från renoveringen, det nedhuggna äppelträdet eller annat trädgårdsavfall kan medföra ökade beläggningar i skorstenen och leda till sämre förbränning och ökad risk för skorstensbrand.
 • Meddela din sotare om att du eldar mer, så sotning och brandskyddskontroll sker med rätt intervall.
 • Glöm inte att testa brandvarnarna och att ställa släckarna synligt!

Om du blir störd när någon annan eldar bör du ta kontakt med den som eldar. Gärna på ett vänligt sätt - det är inte säkert att den som eldar har insett att eldningen stör. Om störningen fortsätter kan du anmäla det till kommunens miljöavdelningen via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Då bör du kunna redovisa

 • Varifrån störningen kommer
 • Var någonstans du är störd
 • Dina kontakter med eldaren
 • Typ av störning (rök, lukt, sot)
 • Under vilka tidpunkter som störningen brukar pågå

Skriv gärna dagbok om störningarna under ett par veckor.

 • Är min eldstad lämplig?
 • Eldar jag med lämpligt bränsle?
 • Eldar jag för ofta?
 • Är området lämpligt för eldning?
 • Är väderleken lämplig?
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: