Oljeeldning/oljecistern (oljetank)

Oljeeldning är en uppvärmningsform som blir alltmer sällsynt. Om du ska ta bort en oljetank måste du anmäla detta. Detsamma gäller om du vill installera en ny tank.

En oljetank måste dessutom kontrolleras med jämna mellanrum. Olja är ett fossilt bränsle, och oljeeldning bidrar bland annat till växthuseffekten.

Äger du en oljecistern (oljetank)?

Du som äger en cistern för lagring av brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll görs på rätt sätt. Du ska skicka in en anmälan till miljöavdelningen om du planerar att installera en cistern. Du ska även kontakta miljöavdelningen när du tar cisternen ur bruk. (NFS2021:10) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att du behöver informera miljöavdelningen för installation av både utomhus- och inomhuscisterner som är mer än 1000 liter (1 m3) stora utanför vattenskyddsområde. Inom vattenskyddsområde gäller det från 150 liter.

Om du misstänker att ett mark- eller vattenområde har blivit förorenat från en cistern måste du omedelbart informera miljöavdelningen.

Avgift för handläggning av anmälan

Miljöavdelningen tar ut avgift för handläggning av information om installation samt anmälan när cisterner skrotas enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Miljösanktionsavgift (MSA)

Om du inte skickar in information om installation till oss får du betala en miljösanktionsavgift (MSA). Miljösanktionsavgifter betalas alltid till staten. Miljöavdelningen tar även betalt för handläggning av ärenden som rör miljösanktionsavgiften.

Alla som har en cistern ansvarar för att den inte påverkar miljön exempelvis vid eventuellt läckage. Cisterner kan ligga ovan och i mark, de kan finnas utomhus eller inomhus. Det finns olika typer av cisterner, exempelvis:

  • villacisterner
  • gårdscisterner (så kallade farmartankar)
  • mobila uppställda cisterner

Cisterner som rymmer mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller spillolja ska kontrolleras enligt bestämmelser som står i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3). Kontrollerna består av installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll.

Kontrollen ska utföras av ackrediterat företag som finns på Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om kontrollkraven får du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information om vilka olika alternativ som är möjliga just där oljeeldningen ska upphöra, kan du få av kommunens energi- och klimatrådgivare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du får även tips och råd om på vad du mer bör tänka när oljeeldningen upphör. Rådgivningen oberoende och gratis.
Skicka ett meddelande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast i samband med att en cistern/rörledning tas ur bruk/skrotas ska miljöavdelningen informeras om hur rör- och slangledningar samt eventuella föroreningar ska hanteras.

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. De kan sedan plomberas så påfyllnad inte kan ske, avlägsnas, användas till annat eller fyllas med sand.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: