Solkartan

Solenergi är en ren, förnybar energikälla och intresset för solenergi har ökat allt mer. Höganäs kommun har tagit fram en solkarta som visar vilka tak som har bra potential för solinstrålning och som därför kan vara lämpliga att installera solceller på.

Solkartan är ett hjälpmedel för dig som är fastighetsägare att bedöma hur stor del av takets yta som är optimal för solceller.

Solkartan

Klicka här för att öppna solkartan i nytt fönster och för att hitta den bästa platsen för solcellsutbyggnad

Du kan söka fastigheter efter adresser eller fastighetsbeteckning, alternativt använda zoomverktyget och sedan klicka på taken.

Färgskalan på taken och siffrorna i informationsrutan visar hur solenergin fördelas över ytan.

Beräknade värden visar ett genomsnittligt år. Som underlag till kartan har kommunen använt en 3D-modell från 2010 där kommunen tar hänsyn till skuggning från till exempel vegetation eller objekt på taken som skorstenar och ventilationstrummor. Den angivna takytan kan avvika något mot den verkliga ytan då kommunen använt en schablonmässig lutning på samtliga tak.

Om kartan inte fungerar, vänligen kontakta servicecenter.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen