Fyrverkerier

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får endast användas utan tillstånd på nyårsafton från klockan 20.00 fram till klockan 01.00 på nyårsdagen. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter.

Under övriga tider på året får fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inte användas utan polisens tillstånd på offentlig plats, områden som är att jämställa med offentlig plats samt gårdar tillhörande förskolor och skolor.

Läs mer i allmänna lokala ordningsföreskrifter , 3 MB, öppnas i nytt fönster. 13 §.

Kontakta Polisen för att ansöka om tillstånd

Telefon 114 14

Du behöver söka tillstånd hos polisen om du vill avfyra fyrverkerier eller använda annan pyroteknik på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas. Detta följer av 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617). Det kan till exempel vara på en plats och tid där många människor är i rörelse eller i närheten av hus eller andra byggnader. Att avfyra fyrverkerier på en allmän plats innebär i många fall risk för skada och olägenheter för andra.

Tillstånd krävs även för användning av pyrotekniska varor vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som hålls inomhus. Det finns tillfällen då undantag görs efter en prövning av polisen.

Många kommuner har lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras. Det är därför viktigt att du kontrollerar med din kommun om vad som gäller där du vill vara.

Observera att om du som arrangör planerar att anordna ett fyrverkeri för allmänheten kan detta under vissa omständigheter utgöra en offentlig tillställning, till exempel om du vill bjuda in publik till platsen där fyrverkerierna ska avfyras. För att få anordna en offentlig tillställning på offentlig plats behöver du ett tillstånd för detta.

Här kan du söka tillstånd från polisen för offentlig tillställning med fyrverkeri Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om säkerhet kring fyrverkerier finns hos msb.se.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: